رئیس جمهور اباما در مورد پرداخت عادلانه برای کار یکسان در یک همایش با حضور بانوان صحبت میکند.

Posted on at


رئیس جمهور اباما در مورد پرداخت یکسان برای بانوان و آقایان صحبت میکند. او در یک مجموعه از بانوان در حال سخنرانی در مورد کار یکسان و پرداخت یکسان است. او این روز را روز پرداخت یکسان می نامد. او تاکید میکند که موفقیت بانوان موفقیت آمریکا است. او ادامه میدهد که اگر بانوان پول کمتری بگیرند, این به این مفهوم است که پول کمتری برای مواظبت از کودکان, برای هزینه دانشگاه, برای خرید خاروبار, برای پس انداز بازنشستگی وغیره وجود دارد. 


این برای بازرگانی بصورت کامل بد است. بعد او به معاش باوان و نقش آن در خانواده و جامعه می پردازد. سپس نقش کنگره آمریکا که بانوان را کمک خواهد کرد تا پرداخت عادلانه بگیرند و چالش هایکه در مقابل آن توسط جمهوری خواهان قرار دارد, بیان میکند. پرداخت یکسان تنها برای بانوان نیست بلکه برای تمام اقتصاد که باید بتواند برای همه کارا باشد مهم است. در اخیر رئیس جمهور یک دستور رسمی اجرایی را امصا میکند که بانوان را یاری میرساند تا پرداخت مساوی داشته باشند.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160