پوشش افغانی، مایه زینت زن افغانی است– بخش دوم

Posted on at


از لحاظ دیدگاه و عقاید سنتی و گهن در بین مردم ما خصوصا طبقه نسوان ما شکستن آیینه خانه، سر چپه شدن سرپایی، گره زدن سبزه ها، جارو در شب، پریدن چشم، دایره زدن و خوانندن زنان از جمله سنت های میراثی برای ما باقی مانده است. همین طور رسم و سنت چهل روزه زنان بعد از زایمان بستن در و دیوار با نخ و ریسمان، مالیدن زرد چوبه به سر و صورت زاو، گذاشتن ظرف پر از شیر و جو بر سر خانه، آویزان کردن و دود کردن تعویظات بر علیه جن ها، فرار دادن شیاطین و جنیات کافر از دور و بر منزل... وغیره. همه اینها از جمله سنت های جاهلی و موروثی در روستا ها و حتی شهر های ما میباشد. پوشیدن لباس مناسب و فراخ گذاشتن روسری و یا بستن دستمال بر سر موی در تمام ساحات روستا نشین ما امر معمول و پسندیده مردم ما بوده و خواهد بود.و یا پوشیدن لباس و رنگ های مشخص جهت تشخیص دخترا خانم های که ازدواج نکرده اند خانم های که شوهر شان مرده و خانم های شوهر دار و خانه دار خود نمایان گر از احترام گذاشتن به طبقه اناث بوده و نظر به مقتضیات آن زمان پوشش های سنتی مادران و خواهران ما با پوشش زنان و طبقه اناث کشور های همجوار عرب و عجم تفاوط زیادی داشته و دارد. وقتی دختر عزیز افغانی ما با حجاب و پوشش معصوم وطنی خود ظاهر میشود در واقعیت به گروه و طبقه نوگرا اعلان میکند که این من هستم، دارای هدف، ایمان و اعتقادات خودم، حاضر به قربانی شدن در پای فرهنگ وارداتی زن روز، ملکه زیبایی، عروسک و بازیچه ستایش گران خارجی نیستم. به تحصیل و دانش پیشرفت سرزمین خویش علاقه مند بوده، میخواهم همه دست آورده های امروز و فردای ما در لباس و حجاب سرزمین خود ما باشد که باعث زینت افزای شخصیت هر بانوی افغان بوده و به این استایل و فیشن افغانی ام افتخار میکنم. و به آن ایمان و اعتقاد و باور دارم.پوشیدن لباس های نازک و بدن نما موهای حقیقی و مصنوعی، چهره پر از رنگ و روغن، ساختن ستاره ها را روی ناخن ها آویختن مجسمه و بت های بیگانه و کردن بند های عجیب و غریب نه برای خود و نه برای هیچ دختر افغان آرزوی پوشیدن آنرا ندارم و نمیخواهم شخصیت بانوی افغان و دختر افغان را سبمول خنده و تمسخر بیگانه ها بسازم. همه میدانیم طبیعت تغییر پیدا نمیکند. آنچه تغییر میکند شناخت و آگاهی ما از طبیعت است که در گذشت زمان تغییر و تحول و رشد میکند، و به پایه تکامل میرسد. شناخت و دانش ما رشته وابسته است با علم و تمدن و فرهنگ جهان امروز و دید گاه ما دیدگاه وسیعی است از توحید، جهان بینی اسلامی و انسانی، آگاهی زن امروز در کشور ما نسبت به قرن های گذاشته از لحاظ علم و دانش به مراتب بیشتر شده است. همه ما در تلاش و تگاپو هستیم که همنواه و هماهنگ با زنان دارای اهداف در جهان خود را هماهنگ سازیم.با احساس درک واقعیت های محیط اجتماعی و نیازمندی های زندگی در روزگاره موجوده و آینده احساس مسوولیت و انجام وظیفه د قبال سرزمین خویش داریم.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/fatima-farzanayar160