حیوانات افغانستان

Posted on at


 


حیوانات به دو دسته تقسیم می شوند یکی حیوانات اهلی که انسان ها از گوشت، پشم و پوست آن ها استفاده می کنند و برخی را برای سواری و بار تربیت می نمایند و برخی را هم برای امور دیگر از قبیل محافظت و نگهداری و شکار اهلی میسازند


.


حیوانات اهلی افغانستان عبارت اند از: گاو، گاو میش، غژگاو، بز، گوسفند، شتر، اسپ، خر، قاطر و حیوانات اهلی دیگر مثل پشک، سگ، و خرگوش... و اما حیوانات غیر اهلی مثل شیر، پلنگ، گرگ، روباه، شغال، خرس، آهو، خوک وخرگوش در جنگلات افغانستان وجود دارد


.


البته گمان نمی رود فعلا موجود باشند چون اکثر شان از ترس غرش طیاره های روسی و بمب های آتشزا فرار را بر قرار ترجیح داده و به کشور های همسایه آواره شدند


.


علاوه بر حیوانات، انواع مختلف پرنده گان هم در افغانستان وجود دارد که تعدادی از آن ها خانگی شده اند عبارت اند از: مرغ، گاو، گوسفند، بز، شترمرغ، فیل مرغ


...


و در بعضی خانه سگ را هم تربیت می کنند به منظور اینکه این حیوان می تواند نگهبان خوبی باشد به همین خاطر در بیشتر خانه این حیوان را تربیت می کنند


.


این بود از معلوماتی که در مورد حیوانات افغانستان تهیه دیده بودم و در خدمت شما عزیزان قرار دادمAbout the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160