جوانان و آینده سازان افغانستان

Posted on at


افغانستان کشوری است که طی چندین دهه پی در پی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند,گاهی این مشکلات به مانند دیوی بزرگ برروی مردم این خطه سایه افگنده و زنده گی آنان را تاریک و تار میکرد,همین جنگ های پشت سرهم بود که همواره یکی در پی دیگری زنده گی مردم را خراب ساخته و فقر وبیکاری را به زنده گی آنان هدیه داده است,بی سوادی یکی از علل های بارز و نمونه ی آشکاری از همین جنگ هاست که حال فیصدی زیادی از مردم این خطه بی سوادند و قادر به حل مشکلات خویش تن نمیباشندجنگ و خونریزی و ویرانی موجب شد تا مردم به سرزمین های دیگر مهاجر گردند و در کشورهایی که میرفتند مجبور بودند تا هرگونه کارهایی را انجام داده تا بتوانند تا زنده گی خویشتن را پیش ببرند,ولی سختی های فراوان در زنده گی افغانان موجب شد تا مردم این کشور تصامیم جدی تری نسبت به آینده ی این خطه داشته باشند,آنان هرگونه سختی و مشکلات را تحمل میکردند تا اینکه سرانجام حالت و وضعیت   این کشور رو به خوبی و صلح و آبادی رفت,جوانان که مشکلات جنگ و فقر و بی سوادی را بیشتر از هر وقتی در زنده گی خویش احساس میکردند روی به درس و تعلیم آوردند و همین سعی و تلاش بی دریغ آنان بود که حال شاهد موفقیت هایشان هستیمدر بیشتر ممالک جوانان افغانستان در بهترین رشته ها درس میخوانند,,مصطفی رضایی یکی از این جوانان است که توانسته در بین 274  کشور جهان برنده مدال برونز مسابقات جهانی گردد و با زکاوت و هوشیاری خویش اختراعات زیادی را انجام دهد و به مردم جهان نشان دهد که جوانان افغانستان با وجود مشکلات فراوان هم توانسته اند تا پیروزی های زیادی را از آن خویش کنند و بیرق زیبای افغانستان را برفراز سکوهای بلند دنیا به اهتزاز در آورند 


وی دلیل موفقیت خود را تلاش خودش و هم چنین یاری فامیل عزیزش میداند,,او با سختی ها مقابله نموده و همواره برای داشتن زنده گی زیبا تلاش نموده,خوب است که تمام جوانان افغانستان الگوی خویشتن را مصطفی رضایی کنند 
About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160