فواید ورزش

Posted on at


فواید ورزش:ورزش نمودن یک عمل و کار بسیار خوب و پسندیده است.ورزش سبب رشد و نموی بهتر بدن انسان میگردد،به جان انسان طراوت و شادابی می بخشد،ورزش مراحل لخته شدن خون را به تأخیر می اندازد،خطر دیابت را کاهش میدهد،قدرت حافظه را زیاد میکند،باعث رفع کسالت و خسته گی میشود

.

وهمچنان ورزش کردن سبب میشود که بدن انسان بیشتر عرق کند وچیز های مضر را از بدن بیرون میریزد،تنفس را تند تر و اکسیجن را بیشتر به شش های میرسد وباعث میشود که خون سریعتر در بدن دوران کندورزش نمودن فایده های آن تنها نیرو بخشیدن به تن،تفریح و سرگرمی نیست بلکه ورزش ها گروهی راه و رسم و سازگاری با مردم و تعاون را به ورزش کاران می آموزد.مسابقه های ورزشی بهترین راه برای دوستی میان ملتها بخصوص ملت های که با هم جنگ واختلاف داشته باشند است

 

وهمانطوری که مطالعه کردن،درس خواندن،نوشتن،سطح دانش و آگاهیشخص را بالا میبرد.با ورزش کردن نیز جسم انسان قوی میشود انسانیکه میخواهد همیشه صحتمند و سلامت باشدباید همیشه ورزش کند

پس بر ما لازم است ورزش را جزءبرنامه های زنده گی خود قرارداده تا یک زنده گی با سعادت و مسرور داشته باشندبطور مثال:ساده ترین ورزش که می توانیم انجام بدهیم عبارت از:فوتبال،والیبال،باسکتبال،دوش و پیاده روی که هم باعث سرگرمی و هم باعث سلامتی انسان میگردد

.About the author

160