بیاید آینده خود را روشن سازی!!!

Posted on at


وقتی نظری به کار و زندگی روزمره انسانها، بر تلاش و کوششآنهابیندازیم متوجه میشویم که همه آنها به خاطر آینده خود، اولاد خود و جامعه خود شبانه روزی در تپ و تلاش هستند و میخواهند آینده خود را درخشان بسازند. بخاطر ساختن آینده درخشان به اطاعت کردن از اوامر خدا، بدست آوردن قلب والدین، هدف مندی در زندگی، برنامه ریزی امور زندگی، تهداب گذاری محکم تعلم و تربیه، پیاده سازی اساسات دین اسلام در تمام مراحل زندگی، تعقیب کردن از رفتار و کردار پیامبر خدا، احترام گذاشتن به نصایح بزرگان، انتخاب کردن دوستان صالح و غیره نکات، مهم و ضروری میباشد و رعایت آنها انسان را صاحب آینده درخشان میسازد و اگر یکی از آن نکات را در زندگی رعایت نکنیم باعث تاریکی آینده ما میگردد.شاگردان مکتب هاتفی نیز چنین نکاتی را در نظر گرفته و در پی آن هستند تا آینده خود را درخشان سازند به همین خاطر در پهلوی دروس مکتب کوشش دارند تا در کورس ها و ورکشاپ های دیگری مثل فلم انکس اشتراک کنند تا باشد گامی بسوی درخشانی آینده خود بر داشته باشند. آنها صنف فلم انکس را با شوق و علاقه فروان تعقیب میکنند و این صنف را مرجع تابش نور در آینده خود میبینند که این علاقه مندی آنها باعث رونق دروس آنها شده است و دروس انها به شدت جریان دارد.


در هفته که گذشت شاگردان هاتفی نکات مهمی را در رابطه به کمپیوتر و مقاله نویسی آموزش دیدند و نکاتیکه از کمپوتر خواندند معرفی صفحهدیسکتاپ، ای کن ها، نوار وظیفه، اضافه کردن لسان روی کیبورد، پاک کردن زبان از روی کیبورد، تعویض پشت زمینه کمپیوتر، کلیک راست روی صفحه دیسکتاب، کپی و پست، انتقال فایل ها از جا به جا دیگر و غیره که آنها را با استفاده از کمپیوتر بصورت ابتدایی آشنا ساخت برعلاوه این دروس از مقاله نویسی را آموختند مثل تمام قوانین مقاله نویسی، طرز انتخاب کردن عنوان، قسمت های اصلی یک مقاله که شامل (عنوان ، مقدمه ، بدنه و نتیجه گیری)میباشد و اصل هدف از مقاله را که همان رسیدن به نتیجه دلخواه میباشد را دانستند.شاگردان هاتفی با در نظر گرفتن نکات تدریس شده مقالات مختلفی را تحت عنوان های مختلف نوشته کردند که نشانه ای موفقیت آنها را در آینده نشان میدهد که آینده آنها درخشان خواهد بود به شرط آن که در تلاش های خود روز افزون باشند. آینده هر انسان به خودش متعلق میباشد که چگونه آینده خود را میسازد و برای آینده خود چی تدابیری را میگیرد و بتواند بوسیله آن تدابیر هدف های را که امروز تعیین نموده به آن برسد.


 


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat 


 


فروهر اسفزاریAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160