اهمیت تفریح در زنده گی انسانها

Posted on at


میله در کشور ما ،از زمان های بسیار قدیم وجود دارد و تمام مردم هم میله رفتن را دوست دارند و میله رفتن برای تمام انسان ها بسیار خوب است چون باعث می شود که رویه ای انسان تغیر کند و برای تمام انسان ها لازم است تا در روزهای رخصتی همراه با خانواده ای خود به جا های تفریحی رفته و در کنار خانواده ای خود از زنده گی خود لحظات خوشی را بگذارند.


که از جمله جشن نوروز در کشور ما بسیار با شکوه است و در آن جشن تمام مردم کشور ما با شوق و علاقه خود برای جشن نوروز آماده گی میگیرند و برای خود لباس های جدید می گیرد و به تفریح از تپه ها، کوه ها ،چمن زار ها و غیره جاهای از کشور خود همراه با خانواده ها خود رفته و جشن می گیرند.


تفریحی و خوش گذرانی برای تمام انسان ها لازم و ضروری است تا که انسان ها از زنده گی خود استفاده کنند و اگر انسان ها به تفریحی کردن در زنده گی خود اهمیت ندهند باعث فشار های روانی گردید که تداوی آن بسیار مشکل است پس باید تمام انسان ها از وقت خود استفاده ای درست کنند تا در زنده گی خود وقت کافی برای این که با خانواده ای خود باشند داشته باشند و همرای شان به تفریحی بروند چون انسان ها به تفریحی کردن در زنده گی خود ضرورت دارند.حتی مریضان که به مشکل روانی دوچار اند باید آنها را هم به تفریحی برد و کوشش کنیم تا آنها را نزد دوستان شان ببریم تا که بتوانند آهسته آهسته به حالت اولی خود برگردند و در کنار خانواده ای خود بتوانند زنده گی کنند و از تنهای و گوشه نشینی نجات پیدا کنند و یک شخص مفید برای جامعه خود شود.حتی برای کودکان هم رفتن به میله و تفریحی کردن بسیار مهم و ضروری بوده چون بهترین وقت تفرحی برای انسان ها دوران کودکی است چون وی از مشکلات زنده گی بی خبر بوده و فقط به فکر تفزیحی خود می باشد و باید بزرگان به کودکان در تمام کار های شان کمک کنند و کوشش کنند که بهترین ها را برایشان فراهم کنند. 


 


 About the author

160