خیال انگیزی و تخیلات انسانی

Posted on at


خیال انگیزی نوعی از کارها و خلاقیت های است که به هزاران نفر یکی امکان دارد دارا باشد . خیال انگیزی را میتوان جزعی از خلاقیت کسی گفت که آن همیشه تخیل کرده باشد و همان تخیل اش در آینده نزدیک اتفاق افتاده باشد اکثراوقات خیال انگیزی باعث میشود که شخص مورد نظر از اتفاقی که در آینده می افتد بتواند آگاه شده و جلوگیری کند شاید تخیل آن مثبت و با فایده باشد و شاید هم منفی و به ضررش باشدخیال انگیزی به نوبه خود کارهایی را در پی دارد که هرکس نمیتواند راه آن را در پیش گیرد ..... خیال انگیزی ها یا تخیل ها ذهنی است ذهنی یعنی اینکه در ذهن شان کدام کاری خطور میکند که آن اتفاق افتادنی است در آینده زود و امکان دارد که آن تخیل اش وابسته به خودش و یا هم وابسته به اقارب اش باشد . نوع دیگری از خیال انگیزی ... خیال انگیزی اتفاقی میباشد منظور از اتفاقی کاری در حال اتفاق افتادن است که گمان میکنید که آن یک بار دیگر هم اتفاق افتاده استبه این قسم انسان ها ..... انسان های تخیلی میگویند که اتفاق های آینده را اکثرا میتوانند حس کنند مثل خودم : بیشتر اوقات اتفاق افتاده که در حال انجام دادن کاری بودم و حس میکردم که آن کار قبلا اتفاق افتاده است و یا هم گاهی به فکرم بعضی گپها خطور میکرد که یا خوب بود یا بد اما هر چی بود چندین بار اتفاق افتاده است خلاصه اینکه در دنیای واقعی ما انسان ها دنیایی از تخیل هم موجود میباشد که در آن اندیشه های کوچکی در حال فعالیت استفردینا عالمیارAbout the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160