(سرور کائنات (حضرت محمد

Posted on at


ستایش میکنم خدایی را که هر نعمت و غنیمتی را اعطا فرموده است و از هر عظمت و تنگنایی پرده برداشته است.قبل از هر چیز به طور اشکار به او ایمان می آوررم و در جایی که نزدیک و رهنماست از او رهنمایی میخواهم و از او کمک میخواهم و به او توکل میکنم و سپاسگذارم که پیامبران عالی قدر را برای بنده گان خود فرستاده است از آن جمله سرور کائنات,بهترین انبیا حضرت محمد مصطفی(ص)را برای اجرای امر و اتمام حجت و اعلام خطر مبعوث فرموده است.


گواهی میدهم که محمد بنده ای خدا و رسول اوست.اوست اولین و آخرین پیامبران اوست که از وجود مبارکش تمام خلقت خدای متعال مستفید گردیده است.حضرت محمد آن پیامبری است که با به دنیا آمدنش جهان روشن گردیده است و همه ی زمین گلستان شده و زنده گی بشر آسان گردیده است.زنده گی حضرت محمد که از اوایل طفولت تا به وقت جوانی و پیری مملو از لحظه های خوش و نا خوش بودده است.حضرت محمد دارای خصلت های خوبی و نیکویی بودند همچون امانتداری,راز داری,سخاوت مندی, دلسوزی, شجاعت و دلداری و صدها خصلت دیگر.یکی از برجسته ترین خصلت های آن حضرت امانتداری ایشان بود و مردم اعتماد زیادی بالای آن حضرت داشتند و از همان خاطر به حضرت محمد,محمد امین میگفتند و پیامبر اکرم به تمام مردم احترام زیادی قائل بودند و در هنگام مقابله با افراد با فروتنی و احترام با آن ها هم کلام میگردیدند.و همیشه به صحابه و دیگر مردم میفرمودند که از غرور و تکبر دوری کنید زیرا خداوند تمام انسانها را به صورت یکسان آفریده و هیچ شخص بالای شخص دیگر برتری ندارد.حضرت محد با داشتن صبر و استقامت زیاد در مقابل دشمنان و با اینکه تعداد زیادی از یارانشان شهید میگردیدند ولی باز هم از صبر کار میگرفتند تا مبادا دشمنان برایشان و یاران مطهرشان ظفر یابند و در بیشتر جنگ ها بر علیه کفار پرچم زیبای اسلام را به اهتزاز در میآوردند.یار و همدم فقیران بودند و دست نوازشان را همیشه بالای سر یتیمان میکشیدندو از غذای خود شکم انان را سیر میساختند.با وجود مشکلات فراوان بازهم توانستند دین مبین اسلام را در بیشتر سرزمین ها رونق دهندو یکتا پرستی را در سرزمین های مذکور رواج دهند.حضرت محمد بهترین الگو برای تمام مسلمانان جهان است زیرا باید در بسیاری از مشکلات بعد از خداوند به آن حضرت متوسل شویم و رفتار و کردار ایشان را سر لوحه ی تمام اعمال زنده گی خویش قرار دهیم.


برای مطالعه کردن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool 


فاطمه احمدیAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160