انواع غداهای وطن ما

Posted on atانواع غذا ها در وطن ما

مردم ما غذای خود را ازسبزیجات،حبوبات،میوه جات،شیر و محصولات آن،تخم مرغ ،ماهی،برنج،گوشت حیوانات مانند گوسفند و گاو تهیه میکنند.این مواد را جدا جدا ویا مخلوطی می پزند.مانند لبنیات رابا برنج ،سبزیجات را با گوشت و صد ها نوع غذا های ترکیبیمخلوطی از دو یا سه مواد تهیه میکنند

همچنان گندم ،جو و جواری را آرد کرده از آنهانان خشک میپزند که انواع مختلف آن عبارت از نان تنوری،نان خالص،چپاتی،نان روغنی،نان پیازی،پنجه کش،انواع کلچه ها،نان بربری وغیره ...میباشد

 

مردم کشور ما حبوبات را جوشانده میخورند.مانند گندم،ماش،عدس،لوبیا،نخود وغیره ...را میجوشانند ویا قورمه میپزند. ونان خشک ، برنج را مردم ما زیادتر میخورند وعمدتا برنج را به شکل شله،پلوسیر ،پلوعدس،پلو ماش،کچری قورت میخورند.و مشهورترین پلو که برای مردم خوشمزه و لذیذ است قابلی پلو ازبکیو کچری میباشد

 

وغذا های گوشتی عبارت از:شوروا،قورمه،کوفته،انواع کباب،دو پیازه،یخنی،گوشت بریان،کله پاچه وغیره ... است.و وقتی که زمستان نزدیک شد بعضی از مردم گوشت را «لاندی» میکنند.گوشت ماهی مفید ترین گوشت است و بعد از آن گوشت پرنده گان مانند بدنه،سی سی،کبک فیل مرغ وغیره ...


 

غذاهای خمیری و مخلوط سبزی عبارت از:سمبوسه،بولانی وامثال است.چون تربیه حیوانات مانند گوسفند،گاو،بز از قدیم در کشور مروج بوده بنابر آن غذا هایی که از شیر ومحصولات آن تهیه میگردد،نیز رواج دارد به خصوص در فصل بهار و تابستان

 

غذاهای دیگر که در وطن ما زیاد معمول و عام است عبارت از:ایشکنه،شوروا،کچری قروت،قروتی،کله پاچه،ماهی،انواع پلو،آش،منتو،چیکنی،تخو جوشانده،کچالو،جواری جوشانده،جلبی و حلوامیباشد

 

 

 About the author

160