احترام به حماسه آفرینان

Posted on at


مردمی که چندین دهه است که در فقر ، جنگ ها ، بدبختی ها و مشکلات فراوان که در دوره های مختلف حاکمان حکومت بدست داشته زندگی پر از چالش را تجربه کردند ، از این چالش ها به ستوه امدند و در شانزده حمل 1393 حماسه افریدند .اعلام نتایج انتخابات مربوط به کمسیون مستقل  انتخابات است و هر فیصله کمسیون را باید قبول کرد . اما امروز خبر های زمزمه میشود از طرف کسانیکه خود را به کرسی ریاست جمهوری کاندید کرده بودند بخصوص دو نامزاد پیشتاز یکی از آنها میگوید: در این انتخابات پیروز است و پیش از اینکه کمسیون نتایج را اعلام کند او خود را پیروز اعلام میکند و دیگری میگوید که انتخابات باید به دور دوم برود . مردم با گوش های باز هم روز خبر ها را دنبال میکنند که چی خواهد شد انتخابات 93 در افغانستان .وقتی من در موتر، در راه ، سرک و بازار با هریک از شهروند این سر زمین هم سخن میشوم پرسان از حال و احوال اتنخابات است ، از خورد تا بزرگ همگی میگویند که باید انتخابات زود اعلام شود تا اینکه مردم به خاطر آرام زندگی خود را به پیش گیرند ، سوالم از مرد کهن سال بود که پرسیدم انتخابات چی مشکلات را به بار اورده است ؟ مردی که دلش پر بود به گریه کردن پرداخت و گفت من چهار فرزند داشتم که سه فرزند در جنگ ها شهید شده است ، آهی کشیدم و چشمانم نمناک شد ، گفتم خودت چی پیشه داری ؟ گفت در بازار دست فروشی میکنم و پسرم در اردوی ملی افغانستان است ، اما در این روز ها کارها خوب نیست بخاطر انتخابات تمام تجارت مردم به کندی پیش میرود نان شب و روز به بسیار مشکل بدست میاید ، گفتم چی میخواهی از کاندید های که خود را در پوست ریاست جمهوری نامزد کردند ؟ گفت هر چند سیاست مدار نیستم اما روزگار مرا به یک سیاست مدار تبدیل کرده ، خواهش میکنم که نامزدان به نتایج که از طرف کمسیون انتخابات اعلام میشود را پزیرفته و به رای مردم احترام قایل شود این خواهشم به حیث یک پدر درد دیده استسر زدم به یکی از مراکز تجارتی از یکی فروشنده در باره انتخابات پرسیدم ؟ گفت انتخابات بسیار به خوبی سپری شد اما اینکه نامزدان از اعلام ابتدایی نا راضی هستند بسیار بر فروشات ما اثر گذاشته است . او افزود در این روز ها عایدات چی که یک جنس هم به فروش نمیرسد خواسته های این مرد نیز مشابه به مرد کهن سال بود و چندین جای که سرزدم اوضاع انتخابات چنین بود . همگی از نداشتن اقتصادی خوب سخن میزدند و پیام شان صلح بود و مردم از شخص رئیس جمهور آینده میخواهند که صلح را در اولویت های حکومت داری خود قرار بدهد .بیایید انتخابات را پذیرفته و به رای مردمی که صد ها تهدید دشمنان این خاک را پشت سر گذاشتند ، مردمی که فرزندانشان را بخاطر این خاک قربانی کردن و کودکان که منتظر این هستند که چی وقت پدر شان با دستان پر به خانه بر میگردد ، بخاطر مردمی کی حماسه آفریدند در روز انتخابات و پای صندوق های رای دهی رفتند واین انتخابات را جشن ملی عنوان کردند .بیاید در روزی که رئیس جمهور اینده به خاطر وفاداری کرسی ریاست جمهوری و خدمت به مردم این سر زمین درد دیده سوگند یاد میکند به مثل قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان در جنوب آسیا ،که همگی ما آن شب را جشن گرفتیم  بازهم  همگی به استقبال رئیس جهمور به سرکها بریزیم و جشن بگیریم و وحدت ملی را پایدار در چوکات دمکراسی آدینه نمایم  ، به امید پیروزی افغانستان .


نویسنده : محمد رفیع کبیریAbout the author

rafikabiry

my name is Muhammad Rafi my last name is kabiry . I gaduated from Khaja Abdullah Ansary high school and I got training in directory in India for a year. I have work experiences to different right now I working in film annex as a film maker, cameramen and editor…

Subscribe 0
160