علم و دانش

Posted on at


"چنانچه پیامبر اکرم(ص)فرموده است:"ز گهواره تا گور دانش بجوی


ما باید نیز از زمانی که گام در عرصه ای این دنیای خاکی میگذاریم علم و دانش را بیاموزیم. وبرای بدست آوردن و آموختن آن سعی و تلاش زیادی نماییم و تا زمانی که از این دنیا رخت سفر میبندیم روز به روز بر علم و دانش خویش بیافزایم. و و بر دیگران نیز بیاموزانیم.علم و دانش در زنده گی روز مره ی ما انسان ها نیز بسیار مفید میباشد و با داشتن علم و دانش آسانتر میتوان با مشکلات رو به رو شد و برای حل این مشکلات از طریقه های علمی استفاده نمود تا به زودترین زمان مشکلاتمان به صورت سریع و آسان حل گردد.


کسی از علم و دانش بهره ای ندارد همچون شخص نابینایی میباشد که برای پیشبرد و حل مشکلات خویش متکی به دیگران است. و این نیازمند بودن وی به دیگران موجب نا کامی او در بیشتر عرصه های زنده گی میگردد,برای چنین اشخاص زنده گی تیره و تار است و علم را میتوان همچون چراغی تشبیه نمود که با وجود این روشنایی میتوان تاریکی ها رو نور بخشید و از ناهمواری های زنده گی به ساده گی عبور نمود.علم و دانش همواره در تمام کشورهای دنیا رو به ترقی است و مردم لحظه به لحظه علاقه مندی زیادی برای آموختن آن مینمایند.حتی در کشورهای فقیر مردم حاضرند تا مشکلات زیادی را تحمل کنند ولی در مقابل آن کلمه ای بیاموزند,به طور مثال در کشور خودمان نبود امنیت,فقر اقتصادی,تهدید های دشمنانو صدها مشکلات دیگر باز هم مردم به مکاتب میروند و یا گاهی در قریه های عقب مانده و دور از شهر مردم در مساجد درس میخوانندو همانند دیگر مردم جهان سطح تحصیلی خویش را بالا ببرند و مانند گذشته گان و نیاکان خویش نباشند.علم همچون دریای بیکرانی است که هر چقدر که بیاموزیم باز هم کم است.کسانی که در اموختن علم به دیگران تلاش زیادی مینمایند خداوند برایشان پاداش های زیادی قرار داده زیرا این افراد مهمترین و بهترین مطلب هستی را به بنده گان خدا می آموزانند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool 


بهارهAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160