فقر

Posted on at


فقر چیست؟


منشا فقر کجاست؟


فقر باعث به وجود آوردن چه قسم مشکلات میگردد؟؟


چه کارهایی انجام دهیم تا از کشورمان را از چنگال های فقر رهایی دهیم؟


نبود کار و سرمایه ی کافی در یک کشور باعث به وجود آوردن به فقر میگردد,فقر موجب میشود که اکثریت مردم در زنده گی خویش دچار مشکلات فراوانی شوند.افغانستان کشوری است که در حدود نود و پنج درصد مردم آن به فقر و تنگدستی مواجه اند,زیادتر از مردم برای بدست آوردن آذوقه زنده گی خویش در بازار دست فروشی,عده ای از آن ها اطفال شان را به فروش میرسانند که این کار در قانون اسلام منع قرار داده شده و اشخاصیکه چنین کاری را انجام میدهند وبه عذاب سخت خداوند گرفتار میشوند.وجود فقر در کشور باعث شده که جوانان آن دست به کارهای غیر قانونی مثل قتل,دزدی,اختطافو دیگر کارها بزنند٬ و کشور را به طرف فساد و بدبختی بکشانند. و عده ای دیگر به خاطر فقر و نداری از درس و تحصیل باز بمانند.ما باید کوشش کنیم تا فقر را از کشور خویش ریشه کن سازیم تا مردم بتوانند به صلح,سهولت,آرامی و امنیت زنده گی خویش را پیش ببرند و برای ریشه کن ساختن فقر باید تاجران در کشور در صنعت ها و کارهای مختلف شروع به سرمایه گذاری نمایند تا زمینه ی اشتغال برای هرشخصی فراهم گردد.با به وجود آوردن زمینه ی کاری مختلف برای شغل های گوناگون کودکان دیگر مجبور نمیشوند از درس و تحصیل باز بمانند بلکه به راحتی میتوانند به مکتب بروند و درس بخوانند.جوانانبرای کار به کشورهای دیگر مهاجر نمیشوند و هزاران مشکل دیگر رفع خواهد گردید زمانی که فقر نباشد.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool


پرمیلاAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160