نوجوانی

Posted on atنوجوانی کدام دوره ی زندگی است؟


سوالی که شاید بعضی افراد جواب آنرا نمی تنند یا به معنای حقیقی آن نرسیده اند.


نوجوانی یکی از دوره های سخت زندگی است که هر شخص چه بخواهد و چه نخواهد باید از آن بگذرد تا به مرحله ی دیگر زندگی که همانا جوانی است برسد. روانشناسان و دانشمندان در این رابطه اتفاق نظر ندارند اما با آنهم دوره ی نو جوای را یک مرحله ی سخت زندگی می دانند و می گویند اگر یک فرد ازین مرحله به خوبی بگذرد به موفقیت خواهید رسید و بقیه ی زندگی خود را به خوبی خواهد گذشتاند.


نو جوانی دوره ای است بین کودکی و بزرگسالی که زمان آن نظر به مکان ها و فرنگ های مختلف متفاوت است. نوجوانی از 12 تا 20 سالگی دارد.در این دوره فرد در روابط با اطرافیان خود تجدید نظر می کند و تلاش دارد تا مثل بزرگسالان رفتار نماید.


نوجوانی یکی از دوره های مهم و دشوار در زندگی است. بنابرین والدین گرامی باید در این وقت به فرزندانشان بیش از حد توجه داشته باشد و به آنها همکاری ند تا بتواند به خوبی ازین دوره بگذرند.


همچنان روانشناسان نوجوانی را دوره ی انتقال می گویند زیرا در این دوره کودک از تفکرات کودکانه می گذرد و می خواهد تا مستقل باشد. او در این دوره دیگر تابع والدین و یا اطرافیان خود نبوده و خودش تصمیم می گیرد.


مهمترین اتفاقی که در این دوره می افتد این است که کودک به تفکرات می ‍پردازد و با استدلال و دلیل صحبت می کند. او می خواهد همه چیز را خودش تجربه کتد.


او در این مدت رفتار طغیانی دارد و به آسانی به دستورات دیگران عمل نمی کند. او در این دوره از لحاظ جسمانی؛ عقلی؛ عاطفی، جنسی، اجتماعی و غیره موارد رشد می کند. 


نویسنده: زهرا سلطانیAbout the author

zahrasultani

Zahra sultani is studying psychology. She is interested in photography. She likes to be rely on herself. It is about two years that she is writing articles but she could not found a place to share her articles because she wants that people read her articles. Filmannex is the best…

Subscribe 0
160