مصاحبه با شبانه٬ یکتن از دانش آموزان صنوف آموزشی افغان سیتادل

Posted on at


 

فلم انکس: یا شما کدام حساب کاربردی انترنتی اجتماعی دارید؟ برای کدام مقاصد از آ استفاده می کنید؟

شبانه:بلی دارم و برای ساختن حساب کاربری در اینترنت از قبیل حساب کاربری در فیلم انکس٬ جیمل٬ یاهو وغیره و همچنان برای ارتباط با دوستان از انترنت استفاده میکنم.

فلم انکس: چه کسانی را شما در پروگرم همبستگی زنان / فلم انکس ملاقات کردید و چه بیاموختید؟

شبانه:اشخاص زیادی را ملاقات کردم چون خانم خاطره فاخر- الهه محبوب-رویا محبوب احمد شفیع آرینفرهاد حکیمی-فرانسیسکورولی.

فلم انکس: شما چه قسم تجربه نوشتن خودرا در فلم انکس ارزیابی کردید؟

شبانه:فیلم انکس پروگرامی است که شاگردان را از لحاظ تایپینگ بسیار سریع میکند که از ان جمله خودم شخصا از لحاظ تایپ فعلا کدام مشکلی ندارم.

فلم انکس: بهترین موضوع ای را که شما بصورت آنلاین ( بخش زنده ) تعقیب میکنید کدام ها هستند؟

شبانه:بهترین موضوع پروگرام های انگلیسی مانند:برنامه های تافیل وغیره میباشد.

فلم انکس: شما چقدر فاید از پروژه همبستگی زنان که باعث تشکیل صنوف انترنت برای شاگردان لیسه میشود گرفتید؟

شبانه:از طریق این صنوف من توانستم که به ویژه گی های اینترنت دسترسی پیدا کنم. و همچنان حال خودم میتوانم که از انترنت استفاده کنم. و مشکلات خود را حل کنم.

فلم انکس: از کدام روش یا برنامه بیشتر لذت میبرید ؟ چرا ؟

شبانه:خودم شخصا از برنامه ورد٬ اکسل و برنامه فیلم انکس زیاد لذت میبرم چون ورد تایپ ما را قوی میکند و اکسل در کاربرد محاسبات رول مهمی دارد.

فلم انکس: کدام روش یا برنامه بیشتر شما را به چالش میکشد و یا برای تان مشکل است ؟ چرا؟

شبانه:در ابتدا من به تمام برنامه ها مشکل داشتم اما حال به هیچ برنامه مشکل ندارم.

فلم انکس: چه قسم مقالات / کتاب های را شما در جریان سال روان خواندید که معنی خاصی برای شما دارد؟

شبانه:مجله های صدای ازادی بهترین مجلات است که موضوعات خوبی دارد و مقالاتی که میخوانم زیادتر از فیلم انکس انتخاب میکنم.

فلم انکس: آیا شما کدام سرگرمی یا علاقه خاصی به چیزی دارید ؟ آنها چه هستند؟

شبانه:زیادتر علاقه به داستان نویسی و خواندن مجله دارم.

فلم انکس: شما خود را در 4 سال آینده در کجا می بینید؟

شبانه:اگر همین روشی را که به پیش گرفتم ادامه بدهم شاید به جایی برسم که دیگر از کسی درخواست کمک در مورد کامپیوتر نکنم.

فلم انکس: شما وقت اظافی یا و وقت آزاد خود را چه قسم سپری میکنید ؟

شبانه:اگر درس داشته باشم درس میخوانم اگر درس نداشتم مجله میخوانم.

فلم انکس: چه کسی الگو شما است و چرا؟

شبانه:مادرم در راس قرار دارد بعدا معلم

فلم انکس: اگر شما خواسته باشید جایی بروید، آنجا کجا میتواند باشد؟

شبانه:خانه اقارب و دوستانام میتوانم بروم.

فلم انکس: آیا شما تا حال کدام مقاله یا بلاگ ساختید ؟ در چه موردی بوده است؟

شبانه:بلی در باره افغانستانمقاله نوشته ام.

فلم انکس: اگر شما خواسته شود خود را در 3 جمله معرفی کنید، چه چیزی میتواند باشد؟

شبانه:معرفی خودم شخصیتم ارزوهایم است.

فلم انکس: آیا کدام بازی ای را انجام میدهید؟ چه قسم یک بازی ای شما را بیشتر از همه دوست دارید؟

شبانه:بلی بازی میکنم و بیشتر بازی ریسمان بازی را دوست دارم.

برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/Ghouharshad

http://www.filmannex.com/Ghouharshad



About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160