مشکلات اجتماعی ما:نا امنی،اختلافات سیاسی و اجتماعی

Posted on at


ما در جامعه به فعالیت های مختلف اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،و اجتماعی ضرورت داریم.این فعالیت ها در صورتی امکانپذیر است که امنیت کافی وجود داشته باشد،و اگر امنیت لازم است امنیت به وضعی گفته میشود که مردم احساس ارامش و اطمینان خاطر کنند و از هیچکس یا سازمانی تهدید نشوند به طور مثال:اگر کسی شغلی دارد و هیچ چیزی کار او را تهدید نمی کند او امنیت کاری دارد یا اگر مردم بدون کافی برای کار و فعالیت وجود نداشته باشد،افراد،سازمان ها و نهادها از کار و فعالیت عادی باز میمانند.



قبل از هر چیزی احساس ترس و تهدید به کار و زنده گی خود میپردازند و در باره جان و مال خود از کسی نمیترسند انها امنیت جانی و مالی دارند.پس معلوم میشود که امنیت انواعی داردکه مهمترین انها عبارتند از:امنیت جانی ،روانی،اقتصادی سیاسی و اجتماعی .در یک تقسیمات عمومی میتوان گفت که امنیت به دو نوع روانی و فیزیکی تقسیم میشوند.امنیت روانی زمانی حاصل میشود که امنیت کامل وجود داشته باشد و امنیت فیزیکی کمترین حد امنیت است.



چونکه اگر امنیت فیزیکی تهدید شود جان مردم به خطر می افتد و در این صورت امنیت روانی نیز وجود نخواهد داشت.ناامنی زمانی رخ میدهد که قواعد اجتماعی و قوانین رسمی به دلایلی پشتوانه اخلاقی و مردمی خود را از دست داده باشد و عده یی از این فرصت سوءاستفاده نموده و مال و جان مردم را هدف قرار دهند. ناامنی میتواند عوامل متعدد و گوناگونی داشته باشد.از مهمترین عوامل نا امنی میتوان عوامل ذیل را نام برد



:جنگ،دهشت افگنی،قاچاق مواد مخدر ،سرقت های مسلحانه و پلان شده اختلافات سیاسی،قومی و ایدیولوژیکی، و فرکسیون بازی.فعلا مهمترین عامل نا امنی در کشور ما دهشت افگنی است.هرگونه عمل سازمان یافته یی که باعث وحشت ،ترس و نا ارامی مردم گردد و اهداف سیاسی را دنبال کند دهشت افگنی نامیده میشود .بنابر این تعریف ،تمام فعالیت های نظامی و تبلیغات گروپهای که میخواهند از این طریق بر دولت فشار وارد نموده و به اهداف سیاسی خود برسند .



دهشت افگنی نامیده میشود.دهشت افگنی و نا امنی پیامد های بسیار بدی برای کشور و ملت ما دارد که بعضی از انها عبارتند از:کشتار مردم:دهشت افگنان برای رسیدن به اهداف سیاسی خود حاضر اند که مردم بی گناه را به قتل برساند.نا امنی باعث میشود که مردم و موسسات مختلف دولتی و خصوصی به سقوط مواجه شود.علاوه بر این ،عملیات دهشت افگنی همانگونه که جان مردم را تهدید میکند به اموال و ساختمان های خصوصی و دولتی نیز ضرر وارد میکند و هر روز به جای انکه کشور اباد شود ویران میشود.وقت برای انسان بسیار مهم است و نباید انرا ضایع کرد.



امروز کشور ها در زمان کوتاه به پیشرفت های بزرگی دست میابند.در حالی که مردم ما به دلیل نا امنی و فعالیتهای خرابکارانه دهشت افگنان علاوه بر نابودی ثروت های موجود خود سالها وقت خود را بدون هیچ گونه پیشرفتی از دست میدهند.اکنون وظیفه دولت و ملت است که با تمام توان تلاش کنند.امنیت کافی را بخاطر کار و فعالیت تامین نمایند.



About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11



Subscribe 0
160