اسما ابراهیمی گول کیپر اول تیم بانوان استقلال...

Posted on at


اسما ابراهیمی اولین گول کیپر تیم استقلال است که مدت 2 سال میشود در این تیم تمرین میکند و در برد های پی در پی تیم استقلال سهیم بوده و یگانه خواست او کامیابی تیم اش و هم تیمانش در عرصه فوتبال و فوتسال میباشد.


در سال 1375 در شهر کاشان ایران بدنیا آمده و اکنون متعلم صنف دوازدهم مکتب میباشد وی میگوید که فوتبال را از دوران مکتب آغاز نموده و یک دختر ورزش دوست میباشد و علاقه وی نه تنها به ورزش فوتبال بلکه به ورزش های دیگری نیز میباشد که از جمله ورزش ها، به جز از فوتبال ورزش تکواندو و بسکیتبال را نیز تجربه نموده و همچنان در ورزش بایسکل دوانی و والیبال نیز مهارت دارداسما میگوید از اینکه بانوان افغانستان در اشتراک نمودن کلب های ورزشی و تجربه کردن ورزش های مختلف و رشته های مورد علاقه شان باعث خوشحالی وی میگردد و منحیث یک بانوی ورزشکارخواسته اش این است که تمام بانوانی که ورزش دوست هستند بیایند و در رشته مورد علاقه خویش ورزش کنند تا شود خدمتی برای المپیک و کمیته ورزشی افغانستان.بنظر وی فوتبال بانوان در افغانستان با این که 10 یا 11 سال میشود سر پا آمده اما در سال های 2012 و 2013 زیادتر به چشم میخورد و حایز اهمیت است او میخواهد که فوتبال بانوان افغانستان زیادتر از امروز رشد نموده و ورزشکارانی در تیم ملی راه پیدا کنند که واقعآ لیاقت تیم ملی کشور را دارند تا بتوانند افتخاراتی برای ملت ورزش دوست افغان کسب نماینداسما ابراهیمی قبل از اینکه در تیم استقلال بازی کند در تیم گلوبل ترست گول کیپری مینمود و زمانیکه به تیم استقلال آمده است خوشحالتر است بنظر وی تیم استقلال تیمی است که بازیکن پرورش میدهد و بازی کن میسازد و از تیم ما خوشبختانه تمام بازی کنان به تیم ملی رده های سنی بزرگسال و 17 سال انتخاب شده اند.اسما میگوید تیم استقلال را دوست دارم چون بنظرم بهترین تیم است.


یگانه خواسته اسما پیشرفت ورزشکاران افغانستان در هر رشته است و همچنان پیشرف و برد های تیم اش چه در عرصه فوتبال و چه در عرصه فوتسال میباشد
160