سیر علمی

Posted on at


سیر علمی


 


تمام شاگردان بی صبرانه منتظر زنگ تفریح بودند زیرا به اساس وعده معلم صاحب ساینس قرار بود برای اولین بار به سیر علمی بروند بالاخره با نواختن زنگ تفریح معلم صاحب داخل صنف شد و بعد از ادای سلام، به شاگردان گفت: طوریکه روز گذشته به شما گفته بودم به خاطر اشنایی با حیوانات مختلف و خواص انها اینک امروز ما و شما به باغ وحش می رویم. 


با ختم حرفهای معلم صاحب همه شاگردان به همراهی او به طرف باغ وحش حرکت کردند و زمانیکه به انجا رسیدند نفر مسئول باغ همه را رهنمایی نمود تا از قسمت خزنده گان دیدن نمایند و او به شاگردان گفت : اگر سوالی داشته باشند می توانند بپرسند . 


احمد: چرا اینها را خزنده گان می گویند؟ جواب: این حیوانات را به خاطری خزنده گان می گویند که در وقت حرکت به سینه راه می روند .محمود: در جهان چند نوع خزنده گان وجود دارد؟ جواب: در جهان انواع زیاد خزنده گان وجود دارند که مشهور ترین انها عبارتند از: اقسام مارها، چلپاسه ها، تمساح ها، سنگ پشت ها، و سوسمارها نیز می باشد.


 


مار ها و چلپاسه ها در اوقات مختلف سال با بزرگ شدن جسامت شان پوست نوی را به دور شان تشکیل می دهند و پوست سابقه شان به شکل ورق نازک از وجود شان جدا می شود همچنان یک نوع چلپاسه جنگلی وجود دارد که دارای خالهای سیاه می باشد و هنگامی که احساس خطر می کند رنگ خود را مانند زمینی که در ان قرار دارد تغیر میدهد.


 


اکثر خزنده گان گوشت خوار اند و غذای شان را از طریق شکار حیوانات دیگر بدست می اورند سنگ پشتان از جمله خزنده گانی استند که عمر طولانی دارند و بعضی از انان تا به 150 سال عمر می کنند و با ختم سخنان مسئول باغ وحش معلم صاحب گفت:امروز وقت ما و شما تمام شده است بخش های دیگر را در اینده می بینیم.


 


شاگردان از این سیر علمی خیلی خوش و راضی بودند به مجرد رسیدن به مکتب معلم صاحب به شاگردان وظیفه داد تا در خانه تمام جریان مشاهدات خود را در کتابچه هایشان بنویسند و فردا با خود به صنف بیاورند در اخیر باید گفت تمام شاگردان از معلم صاحب تشکر نموده خواهش کردند تا در اینده نیز برای سیر علمی انها را به باغ وحش ببرد.


 


 About the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160