ورزش

Posted on atورزش بهترین راه برای حفظ سلامتی بدن و نیز بهترین راهیست که میتوان خود را از بیماری های روحی و جسمی دور نگهداشت ؛ ورزش انسان را جوان و تازه نگهداشته و مطمئنا انسان ورزشکار دیر پیر شده و اکثرا دور از افسردگیهاست . ورزش انسان را از افسرده گی های روحی نجات میدهد و هیچگاه کسالت و مریضی به سراغشان نمیاید ، انسانی که ورزش میکند از زندگی راضی بوده میباشد


 


ورزش را میبایست کار هر روزهءمان دانسته و همچون غذا ضرورتی برای خود بپنداریم تا سلامت و سالم و سر زنده گردیم . در کشور ما افغانستان مردم علاقه مندی زیادی به ورزش دارند ، نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشور ها تمام مردم به ورزش علاقه مندی خاصی دارند ، کشور ما اگرچه یک کشور فقیر است اما با آنهم در عرصه ورزش با این بودجهء کمی که در اختیار دارند به فعالیت های زیادی دست زدند و ورزشکاران ما در این مدت کم افتخارات زیادی به کشور مان آورده اند و کشورمان را در ردیف کشورهایی قرار دادند که سالهاست با امکانات وافر دنبال تمرینات ورزشی بودند و سهولت های زیادی در اختیار دارندوقتی میدانیم که ورزش اینچنین به صحت و سلامتی ما فایده دارد و از اهمیت زیادی بر خوردار است ، پس باید همیشه ورزش کنیم و ورزشکاران را ز نماییم و تاجران و دولت باید به آنها کمک های زیادی نمایند و وسایل و جای مورد نیاز شان را تهیه نمایند تا آنها هم افتخارات زیادی بدست بیاورند و ما را سر بلند بسازند ، زیرا بارها شاهد رهایی ورزش بخاطر ضعف اقتصاد توسط ورزشکاران بوده ایم ... ورزشکار باشید


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/199004/199004About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160