نظری بر خود

Posted on at


 


چه خوبست وقتی که اندیشه نمایم که چه کار های را انجام داده ام که به انجام به خودم وطرف مقابلم نظر مثبت داشته است . وعمل کردخود را یک به یک بر شمارم .


مثلا: از شاهکار های عملی خود در یک روز خود چنین مینگارم که چه مفاد های برای خود جمع نمودیم یا برای دیگری به ارمغان آورده ایم. . هر انسان در ذات خودش ، خود یک الگو میباشد


پس در نوشته ای از بلاگ امروزم به قسم کوتاه وخلص چنین خواهم نگاشت که دریک روز از زنده گی ام چه کار های را انجام میدهم


.


با طلوع آفتاب درین یوم پس از ادای نماز صبح روانه ای پوهنتون میشوم. وصبح آدینه ام را با نیاز به در گاه حق متعال شروع میبخشم .وچه زیبا ست که ساعات اول روز فکر مان را با آیات قرآن شیمیم تازه ای دیگر بخشیم . ودراین دوره به تلاش آن باشیم که لحظات آخری درسم از ذلال رحمت الهی سرشارباشد.آن سخت بکوشم در کائنات که قلم گرفتن را یاد گرفتم از خوردی تا حال مرا در دامن خود پرورش داده است و دوره ای تابناک زنده گی ام را در آنجا سپری نموده ام. آنگاه به مکتب وکانون معنویش ام برگشته ویک تعداد نیاز های که در توان باشد رفع دوش مینمایم. وپس آنگاه به سوی خانه ام بر میگردم. و با رفع خسته گی هایم دست یاره کار های خانه با مادرم میشوموبرگشته از آن روانه ای دفتر ( فیلم انکس ) شده ودر آنجا مصروف بلاک نویسی درآن سایت میباشم باهماهنگی تبادل نظر با آنها نتیجه ای مثبت که ارایه کنند در باره یک مسایل تبادل نظرنموده واکثرا مورد تشویش وتفقدت آنها صورت می گیرم


وموثریت های این فعالیت هایم آنقدر است که برای مزایا وتجارب ام یک انجام نیک وبس عظیم دارد چون کار های مثبت فایده ها را به همراه داشته وفردای پر باری را به جلو م می گذارد. و پس آنگاه روانه ای خانه میگردم


.


در پهلوی آن همه باید گفت : آموزش های است که در یادگیری وفن آنها خود را نیازمند میبینم. پس به فراگیری آن پرداخته وبرای کاستی هایم کمک میشود که با آموزش برنامه های مدیریت ، فن سخنرانی توانایی هایم را ارتقا میبخشم. وبه سهم فعال ام را مکان های فرهنگی اهمیت میدهم


.


پس چه زیباست تا کار های را انجام دهیم که هم به صلاح ما وهم به صلاح افرادی باشدئ که با ما درتماس اند. وبهترین لحظات را در زنده گی خویش به ارمغان بیاریم.


وشاید....ا.


این افتخاراتی است که میخواهم ثمره ای آن فخری باشد برای فامیل ام.


آرزو رحمانی


 About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160