موفقیت های دانش آموزان افغان در عرصه آموزش پایدار

Posted on at


تلاش و پشتکار در تمام عرصه های زندگی گامی بسوی موفقیت محسوب میگردد.انسان با مقابله با یاس و ناامیدی و با کنار گذاشتن واژه نمیتوانم ها و جایگزین نمودن واژه استقامت و کوشش میتواند به قله های رفیع سعادی نائل آید.


چنانچه گفته اند:"نابرده رنج گنج میسر نمیشود."


مدیریت لیسه گوهرشاد بیگم با آغاز سال نو تعلیمی و بهار نو میکوشند تا چهره نو به فضای مکتب و صنوف درسی شان بدهند و در زیبایی مکتب پرسونل زحمت کش بخش مدیریت لیسه گوهرشاد و استاتید و شاگردان سهم بارز خود را اداء نمودند و مکتب با سال نو چهره بهاری و زیبایی را به خود گرفته است.شاگردان کورس فلم انکس لیسه گوهرشاد بیگم نیز این هفته را با پشتکار و علاقه مندی سپری نموده و دستاورد های خود را بنمایش گذاشتند. در طول این هفته شاگردانیکه در سایت Gmail و فلم انکس راجستر نشده بودند همگی راجستر گردیده و به تعدادی از شاگردان توییتر تدریس گردیده و درین سایت راجستر گردیدند.


همچنان شاگردان مقالاتی زیر عناوین ( فواید مطالعه، رمز موفقیت در زندگی و مادر ) را به رشته تحریر در آورده و قابل ذکر است که اکثریت این مقالات بشکل تایپی در برنامه ورد بوده و در قسمت تایپ مقالات در کامپیوتر بخاطر یاد گیری هر چه بیشتر شاگردان تاکید صورت گرفت و بهترین مقالات که از اسامی ( هما ،صدیقه ,حسنا, مروه ) بودند به دفتر ارسال گردید.همچنان مقالات تایپ شده شاگردان بعد از تصحیح در سایت فلم انکس شان نشر گردیده ولی یگانه مشکلی که شاگردان را از کار و گذاشتن مقاله مایوس میگرداند چک نشدن مقالاتشان و تغییر ننمودن buzz score  شان میباشد.


قابل ذکر است که یکتن از شاگردان فارغ کورس فلم انکس بنام (آزیتا صدیقی) که در انجمن فلم انکس با بدست آوردن 54 نمره (buzz 54) توانسته بدرجه اول نائل آید و در صدر صفحه قرار گیرد که خود نوعی افتخار برای این لیسه میباشد.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad 


خاطره فاخرAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160