فواید نهال شانی و فواید جنگل ها

Posted on at


فواید نهال شانی و فواید جنگل ها


 


از انجاییکه وطن عزیز ما دارای مناطق گرمسیر و سرد سیر می باشد فصل بهار در همه ساحات کشور به یک وقت معین شروع نمی شود بنابر این وقت نهال شانی نیز در هر منطقه تفاوت می کند میله نهال شانی از کمله رسوم و عنعنات قدیمی و پسندیده مردم ما حساب می شود که در این روز هر کس چه پیر و په جوان جهت سرسبزی و زیبایی شهر و قریه ها در زمین های اطراف جویها دریا ها باغها کنار سرکها و صحن حویلی خویش نهال های مثمر و غیر مثمر را غرس می نمایند که غرس انواع نهال ها فواید زیادی دارد.


 


سرسبزی ده {قریه} و شهر علاوه بر انکه منظره زیبا و دلچسپ را به وجود می اورد اب و هوای گرم را معتدل ساخته ان را پاک تصفیه و خوشگوار می نماید . شگوفه درخت های میوه دار بوی خوش دارد و حاصلات انها یک منبع خوب برای بهبود صحت و تقویه مسایل تجارتی کشور محسوب می شود .که در فصل خزان برگهای زرد درختها خوراک خوبی برای حیوانها می باشد و در تقویه زمین های زراعتی نیز خیلی مفید تمام می شود.


 


همچنان از پوست و ریشه بعضی درخت ها طبقی که می فهمم در صنعت رنگ سازی کار می گیرند بنابر این برای همه یی ما لازم است تا در سرسبزی محل خود و بود و باش خود و خانه های خود سهم گرفته در تربیه و نگهداری درخت ها سعی و توجه زیاد را نماییم.و همچنان در مورد نهال شانی باید گفت: که از جمله انها جنگل ها میباشد و جنگل ها برای انسان ها فواید زیادی دارد .


 


 


جنگل ها باعث این میشود هوا را تصفیه و تازه نگهمیدارند در جایی که جنگل باشد سیلاب باد و طوفان بسیار خرابی نمی کند در کوه های پکتیا کنر ننگرهار و بعضی مناطق دیگری جنگلهای زیاد و انبوه وجود دارد و در انجا چها مغز ، جلغوزه، پسته، و بعضی میوه های دیگر هم پیدا میشود همچنان از چوب جنگلهای برای سوخت تهیه زغال و ساختن کلکین دروازه و بعضی چیز های دیگر استفاده می کنند.


 


و در اخر باید گفت برای استفاده یی چوب نباید درختان جوان را قطع می کنیم باید در جای ان نهال جدید بنشانیم و اگر از جنگل ها به صورت درست کار گرفته شود در تقویه اقتصاد وطن ما تاثیر بسیار خوب دارد و از ان عاید زیاد بدست می اید.


 


{با احترام لاله }


پایانAbout the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160