زود عکس العمل نشان ندهیم

Posted on at


همیشه در هر شرایطی که قرار داریم کوشش کنیم در مقابل تمام اتفاقات زندگی صبر و تحمل داشته باشیم ، این باعث میشود تا ما بزرگی مان را حفظ نموده و هر گز کاری نکنیم که شخصیت انسانی ما زیر پا شود و همیشه یک انسان خوب و با تحمل باشیم . هر گز باعث آزار دل کسی نباشیم ، در زندگی ممکن است با بسیاری از اتفاقات ناگوار مواجه شویم ولی رفتار مان باید طوری باشد که هر گز در آخر پشیمان نشویم ، بلکه باید با صبر و تحمل باشیم و بخاطر رضای خداوند (ج) کاری را انجام دهیم


 


در جامعه ای که زندگی میکنیم ممکن است با انسان هایی روبرو شویم که آنها باعث آزار ما شوند ، خصوصا در کشور رو به پیشرفتی مانند افغانستان که در حدود نیمی از مردم آن بی سواد هستند و آداب معاشرت درستی را نمدانند . فرض کنیم با یکی از این اشخاص روبرو شدیم و بخاطر یک اشتباه کوچک ممکن حرف های بد و نا سزایی برای مان بگوید پس در این جا ما هم نباید مانند او چنین کاری را انجام دهیم و با او جر و بحث را شروع کنیم بلکه باید ما با سخنان خوب و ملایم او را بفهمانیم


 گاهی حتی امکان بزرگ شدن این سخنها بوده و نیز و جنگ های خطرناکی مبدل خواهد شدکاری کنیم که او دیگر این عمل ناپسند را انجام نداده و بفهمد ، اما اگر ما کار را از این هم که هست بدتر کنیم وضع بسیار بد و بدتر میشود و فرق ما با او یکی است


انسان با صبر و تحمل همیشه در جامعه از احترام خاصی بر خوردار است ، همین قسم خداوند بزرگ هم او را دوست دارد و اجر و پاداش بزرگی برایش میدهد


 


نویسنده : جواد دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/198603/198603About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160