نقش تعلیم و تربیه در ساختار کشورها

Posted on at


پیشرفت و ترقی امروزه در تمام مراحل و عرصه های زنده گی فردی و اجتماعی مدیون و سپاسگذار پیشرفت علم و دانشی است٬ که دوره به دوره با زحمت کشی وتلاش علم جویان و علم دوستان ممالک مختلف با ابتکار و نوآوریی که از خود نشان دادند. در تمام زمینه های علمی از علم تکنالوژی گرفته تا علوم تاریخی,ریاضیات و دیگر رشته ها,علم و دانش را در تمام ممالک پیشرفت دادند و هم اکنون نظاره گر این هستیم که انسان با داشتن علم و دانش به آسانی میتواند با مشکلات مبارزه کند و راه حل های مفید تر و بس ارزنده تری را برای حل آن انتخاب نماید. و این پیشرفت در تمام زمینه ها تاثیر گذار بوده و پیشرفت های اقتصادی,فرهنگی,سیاسی و نظامی را میتوان خود نمونه های بارزی از تاثیرات علم و دانش بروی جوامع مختلف مثال زد.با مقایسه کشورهای پیشرفته و عقب مانده میتوان نتیجه ی مثبتی را بدست آورد٬ و این موضوع خود واضح و مبرا میباشد که با داشتن علم و دانش میتوان قله های صعود را فتح نمود و جامعه ی خویش را به سوی پیشرفت سوق داد و جامعه ای که افراد آن طرفدار علم و دانش هستند و برای بدست آوردن آن تلاش های زیادی مینمایند. از نظر علمی بالاست و علم و دانش خود کلیدی برای موفقیت های روز افزون در هر مرحله ای است.ولی جوامع عقب مانده نه تنها اینکه دارای مشکلات زیادی میباشند بلکه اشخاصی که در آن جوامع زیست دارند علاقه مندی به یادگیری علم ودانش نداشته و جامعه یشان شاید روزی رو به تباهی برود.


با داشتن تعلیم و تربیه ی مناسب میتوان گراف علمی را در یک جامعه افزایش داد و برای کاهش مشکلات علم و دانش را میتوان راه حل مشکلات انتخاب نمود.امروزه شاهد این هستیم همراه با مشکلات زیاد باز هم در کشورمان تعلیم و تربیه رو به پیشرفت است و مردم با فرستادن اطفال و فرزندان خویش به مکتب آینده ی زیبا همراه با پیشرفت های روز افزون را برایشان تضمین مینمایند.زنان و دختران با مشکلاتی که دارند باز هم در مکاتب حاضر شده و سهیم گیری خویش را در جامعه ی ما شگوفا تر میسازند.


مکتب محجوبه هروی هم همانند دیگر کانون های تحصیلی و علمی جایگاهی است برای آموزش و جذب شاگردان زبر دست و علاقه مندی که با وجود مشکلات فراوان باز هم در صنوف خویش حاضر شده و بر علم و دانش خویش می افزایند.شاگردان با نوشتن مقالاتی با عناوین مختلف و رقابت بین خویش صنف رسانه های اجتماعی را زیبا و زیبا تر میسازند.هر روز بر نوشته های خویش افزوده و با تحقیق و بررسی در رابطه با مشکلات جامعه یمان,آنرا به همگان واضح میسازند.دخترانی که از مشکلات زنان و دختران افغان با احساس مینویسند.این صنف شاگردان فعال زیادی دارد و نمیتوان نام اندکی از شاگردان را در این پلان نام برد زیرا همه یشان زیبا مینویسند.این هفته با آموزش مقاله نویسی شاگردان با فهمیدن نواقص مقالات خویش بهتر نوشتند و با تمام ضعف های مقاله نویسی خویش آشنا گردیدند.در کنار این آموزش, آغاز به آموزش و معرفی آنان با برنامه ی ورد پد و نوت پد پرداختیم.


برای خواندن مطالب قبلی ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool


صدیقه رضاییAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160