حجاب در دین مقدس اسلام

Posted on at


موضوع حجاب یک مسله ی مهم و اصلی در قرآن شریف است. خداوند انسان ها را متمدن و برای انسان های ابتدایی جامه خلق کرد و در ادامه زندگی به انسان و حوا طریقه ی آماده کردن لباس را آموخت


.


در قرآن مبارک ذکر شده است که حضرت آدم و بی بی حوا اولین جفتی است که خداوند خلق کرده است؛ همچنان در این کتاب مبارک در باره ی اینکه چگونه هر دوفریب شیطان را خوردند و لباس های تن شان پایین افتاد و سپس برای این که عورت خویش را بپوشانند شروع به جمع اوری برگ های درختان کردند.


این حکایت بیان گر این موضوع است که حجاب در دین مبارک اسلام یک موضوع اصل است و به همین خاطر انسان از ابتدا برای پوشاندن سطح عورت و مراعات حجاب امر شده است. به همین صورت چون جمع اوری برگ ها و چسپاندن آن به بدن به خاطر پوشاندن بدن در فطرت انسان است ؛ بنابرین در همه دین ها در هنگام عبادت تمام خانم ها حجاب یک قانون است. زنان در هنگام نماز و عبادت در عبادت گاهها حجاب را مراعات می کنند


.


بی حجابی زنان یک موضوع اصل است که دارای علت های زیادی است. بی حجابی در کشور های غیر اسلامی به گونه ای یک ستم برای خانم هاست و در کشور های اسلامی حجاب عزت بخشیدن به خانم هاست و با مراعات کردن حجاب خانم های از شر مردم های حیوان صفت در امان می باشند؛ اما با تاسفت که در کشورهای اسلامی نیز هستند خانم هایی که با تقلب از کشور های غربی دست به بی حجابی می زنند و با تاسف خود نیز متوجه ی این نیستند که بی حجابی برای زنان مشکل افرین است چون هیج موضوعی در اسلام بدون علتی امر و یا نهی نشده است.


وقتی که به قرآن شریف مراجعه کنیم؛ می بینیم که انسان از ابتدا یک موجود اجتماعی است و قادر به ساختن خانه بوده است. انسان ها حتا در کندن کاری و خانه سازی در میان کوهها که افزار و مقاومت سخت احتیاج دارد مهارت داشته است. بشر قدرت این را دارد که از پوست حیوان ها که در مقابل باد و باران دوامی بسیار داشته است. در سرما و گرما به بشر کمک می کرده است که خیمه بسازد. بشر به ساختن پیراهن آهنی که در جنگ می پوشند قادر بوده است


.


آهن در زندگی بشر از اهمیت زیادی بر خوردار است. چنانچه در قرآن کریم نیز از ارزش و محکم بودن آهن گفته شده است که انسان ها از آهن برای خویش رزم جامه ساخته است ؛ زیرا از یک سو بدن انسان را از گرما و سرما نگه میدارد و از سوی دیگر از ضربت شمشیر و تیر و نیزه در امان نگه می دارد. این پوشش با وجود آنکه عورت آدمی را می پوشاند خود یک حجاب زینتی برای انسان است.


در یکی از مقاله هایی که یکی از دانشمندان اسلامی در یک روزنامه نوشته بود و من چندی پیش آنرا مطالعه کرده بودم به مسله ی حجاب خیلی خوب بحث کرده بود.


در این مقاله نوشته شده بود که حجاب باعث می شود که زنان از شر مشکل هایی که در اثر عدم داشتن حجاب به بار می آید در امان می باشند و در صورت شکل وارونه ی این موضوع در صورت بی حجابی زنان به مشکل های زیادی رو به رو می شوند.


در اکثر جامعه های اسلامی امروزه دیده می شود که در صورتی که خانم ها حجاب را مراعات می کنند در هر جایی که هستند به مشکلی رو به رو نمی شوند ؛ چون مردها خود نمی توانند که در این حالت به خانم ها مشکل ایجاد کنند, ولی در صورت عدم مراعات حجاب دیده شده است که مردم ها با زبان خویش برای خانم های مشکل می افرینند که این در اصل برای هیچ خانمی خوش ایند نمی باشد. پس در این صورت خانم ها اگر می خواهند که از شر چنین مشکل ها در امان باشند باید حجاب اسلامی را مراعات کنند.


نویسنده : فرزاد صالحیAbout the author

farzadsalehi

Student of Journalism Faculty

Subscribe 0
160