مفهوم رمزی فیلم زندانیان 2

Posted on at


مفهوم رمزی فیلم " زندانیان"


"زندانیان" فیلمی هیجانی محصول سال 2013 هست  که در مورد ربوده شدن دو دختر خردسال در پنسلوانیای امریکا میباشد.پشت داستان این فیلم معانی مخفی بصورت معنوی همراه با نمادهای دقیقی وجود دارند که به موضوع فیلم مفهومی دیگری داده است.تعدادی از نمادها بصورت مذهبی تصویرسازی شده و همچنان در مورد نیروهای مخفی که در جامعه فعالیت مینمایند. و در این بلاگ قصد داریم که در مورد مفهوم رمزگونه این فیلم بپردازیم.


بخش دوم


الیکس جان یا همان مردی مشکوک که توسط کیلر اختتاف شده بود مانند طفلان از خودش رفتار نشان میدهد. بعدا ما متوجه میشویم که وی کاملا بیگناه بوده، از آن بدتر اینکه، خود او در طفولیت یکی از قربانیان اختتاف بوده و آنقدر تحت شدیدترین کنترل ذهن قرار گرفته تا عادت و رفتار واقعی اش را از دست داده است. او همانند اطفال زیر 10 سال رفتار میکند. جالب تر اینکه انتخاب اسم الیکس جان عجیب به نظر میرسد زیرا تعداد از شماها شاید این اسم را شنیده باشید. الیکس جان اسم مجری رادیو و متحقق افشاگر دسيسه ها و توطئه های پشت پرده نظم نوین جهانی است. به هرصورت، در این فیلم اسم الیکس جان مربوط به شخصی است که از نگاه روحی و فکری کمبودی های دارد و این فرد توسط کیلر لت و کوب میشود. شاید این کار یکی از راههای بی احترامی به الیکس جان و طرفداران وی باشد. به هر حال، توسط ربودن الیکس جان و شکنجه کردن او کیلر نه تنها سرنخی بدست نمیاورد بلکه به حالت روانی وی افزوده میشود.با لت وکوب الیکس هرچه بیشتر به دیوانگی او افزوده میشود، کیلر یک صندوق برای شکنجه ساخته و الیکس را درون آن قید میکند، جای که بسیار تاریک بوده و یک شاور آب داغ نیز درون آن وجود دارد.در تمام فیلم، تمام چیزی که از الیکس میبینیم یک چشم نشان دادن او است. شاید آن نمایندگی از تحت کنترل بودن ذهن باشد. یکی از چشمان او توسط نوری که از سوراخ داخل شده مشاهده میشود.


 خوب، کیلر بجای اینکه به کمک نظام و قانون و حتی فامیلش دنبال پیدا کردن دخترش بگردد، او فردی بیگناهی را ربوده و از جمله اختتافچیان به حساب میاید. اقدامات کیلر شاید ریشه در هدف اصیل او بوده باشد، او بطور مشخص از حد و مرز های بین درست و نادرست خودش را عبور میدهد. این کشمکش ها زمانی پیشتر میرود که کیلر توسل به دعا نموده و احساس قدرت میکند.در کوتاه مدت، کیلر بخاطر وضعیت سخت ربوده شدن دخترش واکنش نشان میدهد. و سرسختانه به انسانی بیگناه مشکوک میشود. بجای فراهم کردن آسایش و یافتن حقیقت درمورد دختر ربوده شده اش او از غزیزه حیوانی مانند قهر، جهل و خشم استفاده مینماید. دور از اینکه آمادگی برای وضعیت نامطلوب بگیرد، کیلر رفتارهای قهرگونه از خودش بروز داده و دیوانه وار و غیر منطقی دنبال فرد بیگناهی را میگیرد. یعنی میتوان گفت آنان در فیلم شرایط یک انسان دیندار را بطور نامطلوب تصویر نموده است. دین را کمرنگ جلوه میدهند. درین بین کارآگاه لوکی کسی است که مسوول بررسی پرونده اختتاف مقابل کیلر قرار دارد.


    کارآگاه لوکی


برخلاف کیلر داور، کارآگاه لوکی یک شخصیت عاقل، منظم و باهوش به نظر رسیده و هیچگاه خلاف قانون عمل نمیکند. به نظر میرسد هیچ اعضای فامیل نداشته و فقط به تنهای زندگی نموده و به شغل کارآگاهی فعالیت میکند. با وجود عملکرد زشت کیلر در مقابل وی او بازهم تمرکز و مدیریت اصلیش در کارش بوده و تلاش زیاد برای بدست آوردن سرنخ و نجات مردم میکند. لوکی اسم خدای نورسی شناخته میشود که از توانایی قهرمانانه برخودار است. او همچنان ستاره حیله و زیرکی نیز شناخته میشود. شاید منظور فیلمسازان نیز تصویر نمودن خدای نورس بطور سمبلیک بوده باشد. لوکی فردی است که مداوم از تیزهوشی اش برای یافتن هدف استفاده میکند.


همانظوریکه، کیلر مربوط به ماهی عیسوی شکل و نماد صلیب است، لوکی نیز پوشیده از نمادهای فراماسونی مخفی میباشد. به عکس های زیر دقت کنیدانگشتر کارآگاه لوکی بصورت واضح در اکثر صحنه های فیلم دیده میشود. زمانی بیشتر آشکار میشود که وی دنبال سرنخ قضیه میگردد. شخصیت لوکی نمایندگی از آرمانی ماسونی مینماید که برای بدست آوردن حقیقت از طریق ابزار خودی عقل استفاده میکنددر دست راست او نمادهای که مربوط به علم ستاره شناسی وجود دارند. سمبولهای رازآلود نخبه که شدیدا مهم شمرده میشوددرگردن اوستاره هشت پر خالکوبی شده است. ازنمادهای نخبه که به آن ستاره ایشتر میگویند،خدای بابلیان که مربوط میشود به سیاره زهره یا،الهه عشق و زيبايى


  درکل میتوان گفت که، کارآگاه لوکی وابسته به عقلانیت و روشنگری که توسط جوامع مخفی ادعا میشود است. بدین مفهوم، کسی است که مخالف عمل غیر منطقی که از احساسات کیلر سرچشمه میگیرد است. جوامع پس پرده یا ماسونها در این فیلم دو افکار بزرگ را تصویرسازی کرده اند. خوبی مقابل بدی. تاریکی در مقابل روشنایی. شخصیت ها با نمادهای شیطانی را بسیار بخوبی نمایش داده اند برخلاف آن انسانهای خداپرست و دیندار را فاقد ارزش، کم عقل، بی منطق و خشن جلوه داده اند.


 


 


 About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160