نقش عمده جوانان در جامعه

Posted on at


امروزه جوانان در جامعه زبانزد عام و خاص اند. بنابراين مي خواهم چند نكته در باره نقش آن در جامعه امروزي بيان كنم. چنانکه ذكر شد مهم ترين نقش در جامعه امروزي را جوانان به دوش دارند كه هشتاد و پنج فيصد پيشرفت و ترقي جامعه بدست جوانان آن جامعهثابت شده است ومي باشد. جوانان نوانديشان يك جامعه اند كه با طرز و فكر قوي خود ميتوانند مفكوره هاي جديد تر و سازگارتریرا با یک جامعه بدهند. گرچه كودكان آينده سازان جامعه نیز میباشند وليجوانان اشخاص برحال جامعه اند که چشم اميد تمام يك ملت و یک جامعه به جوانان آن جامعه وابسته است. جوانان از هر نگاه قوي بوده و قوه فكري، جسمي و روحي آنها از ديگر گروهاي سني در جامعه قوي تر است و مي توانند مفيد تر از همه در امور كار و ديگر پيشرفت هاي كه در جامعه صورت مي گيرد باشند.پسنديده تر از همه اين است كه جوانان جامعه ما از فرهنگ، طريقه و روش دين خود پيروي كنند تا اينكه بيشتر و بهتر بتوانند به موفقيت هاي مزيد خود دست پيدا كنند نه اینكه از فرهنگ و دين بيگانه گان تقلید کرده که جزء به بار آوردن بدبختی چیزی دیگری نصیب آنها نگردیده و باعث گراهي و بدبختي جوانان میشود. جوانان با فهم و با درك و تحصيل يافته كه در راه علم و دانش و دين پاه گذاشته اند قابل تقدير و ستایش در جامعه خود هستند.جوانان نا اهل، نادان، سرکش و بدون علم و دانش و تحصيل كه راه جهل و گمراهي را در پيش گرفته نه تنها خودشان از لست جامعه افتاده اند بلكه بار دوش بر خانواده و جامعه شان مي باشند. جوانان در پيشرفت، ترقي و سربلندي جامعه نقش اول و مركزي را بازی میکنند كه در تمام امور اجتماعي، علمي، ديني و اقتصادي سهم فعال دارند. مردم جامعه جوانان را قابل اعتماد مي دانند و مايه كاميابي و سربلندي جامعه خود به حساب میاورند و شاگردان مکتب امیر علی شیر نوایی هم از جمله جوانان با استعداد و علم پرور شهر هرات بوده که باعث افتخار جامعه خود هستنند و در راستای کسب علم و دانش از هیچ نوع سعی و کوشش دریغ نمیکنند و سخت شیفته آبادی و خدمت به جامعه خود میباشند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/user/AmirAliSherNawaie/272735


 About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160