ارزش زن در دین مقدس اسلام

Posted on at


زن در جوامع اسلامی از ارزش والای بر خور دارست.در تمام عرصه ها چی در نظام اجتماعی، خانوادگی، سیاست و اقتصاد نقش برازنده دارد.


دین مقدس اسلام بر خلاف سایر ادیان بر زن ارزش زیادی قایل شده است.چنانچه اگر ما در نظام خانوادگی ببینیم خداوند (ج) نفقه زن را بر دوش مرد گذاشته است.واین یک امتیازی است که خداوند (ج) برای زن داده است.


و به معنا نیست که زن حق ندارد که در بیرون از خانه کار کند خداوند (ج) در عرصه اقتصادی بر زن حق داده است که کار کند پول بدست آورد وتنها حق استفاده از پولش را خودش دارد بدون اینکه مصارف خانوادگی بر دوشش باشد، وهمچنان چنانچه خداوند (ج) در میراث هم به زن حق داده است و حق استفاده از میراث خود را خود زن دارد،بدون اینکه شوهر یا برادر در استفاده از میراث و یا معاش او بر وی اجبار کنند که استفاده کنند.چون حق استفاده از مالش را تنها خودش دارد که در هر جای که خواست خودش استفاده کند.


این بر خلاف چیزی است که بعضی کس ها فکر می کند که اسلام عزیز گویا حق استفاده زن را در خارج از منزل نداده است.


و این یک امتیاز بزرگ بر زنان مسلمانان برخلاف زنان سایر ادیان چون چنانچه در بعضی ممالک غربی دیده میشه که زن و شوهر باید کار کند وهر دو در نفقه خانواده شریک باشند.


وهمچنان در اسلام عزیز بر زنان اجازه داده شده است که در سیاست دخالت کند، ودر سازنده گی نظام اجتماعی نقش بازی داشته باشند.چون دین مقدس اسلام نقش مادر بودن زن را یک وظیفه مقدس شمرده به همین خاطر در کشور های اسلامی متاسفانه بعضی از کس ها چون از دین خوب باخبر نیستند فکر میکنند که گویا زن تنها حق دارد که به خانه بنشیند و امور خانوادگی و مواظبت از اولاد های خود را بکنند.


و دین مقدس اسلام گویا زن را در دیگر عرصه ها مانع شده است که بر خلاف دین است.دین مقدس اسلام به زن در تمام عرصه ها قدرت فعالیت و کار کردن را داده است.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post 


حسناAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160