تعاون و همکاری

Posted on atیکی از خصلت های خوبی که خداوند(ج) برای بشریت اعطا فرموده، تعاون و همکاری است. یعنی در هر وقت ودر هر مکان زمانیکه انسان می بیند که به همنوع آن مشکلی رخ داده به کمک و همکاری او میشتابد. بدون اینکه کدام نسبتی با هم دیگر داشته باشند


این کمک و همکاری در بین یکدیگر باعث بوجود آمدن مهر،صمیمیت، اتحاد،و دوستی بیشتر در بین شان شده و از یکطرف رضایت وخوشنودی خداوند(ج) را به خود جلب میکنند


.


چنانچه چند روز پیش یک حادثه غیر قابل پیش بینی که در اثر لغزش کوه و باران شدید در بدخشان بوجود آمد، خانه های 300 تن از فامیل های آن منطقه را گرفت و جان تقریبا 2500 نفررا درزیر خاک و لای پنهان نمود. و بعضی ها هم باعث از دست دادن خانه و کاشانهء خود شدند


.


زمانی که مردم از این حادثه باخبر شدند، هر یک بنابر خواسته خود و به اندازه توان خود به کمک و همکاری آنان برداختنند و از راه دور خود را در غم آنان شریک دانسته و به آنان کمک نمودند، تا توانسته باشند حداقل کمی از بریشانی های مردم آسیب دیده این ولایت را توسط این کمک های خود دور کرده و به باز مانده گان این حادثه صبر را از درگاه خداوند خواهانند .


تعاون وهمکاری وظیفه تمام مردم، چی مسلمان و چی غیر مسلمان میباشد. که تا حد امکان به یک شخصی که محتاج به کمک است کمک کنند.About the author

ZainabHoseyni

من زینب حسینی متولد سال 1375 میباشم.
هم اکنون شاگرد صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم. ودر شهر هرات زنده گی میکنم.

Subscribe 0
160