ورزش وتآثیرات آن در زندگی

Posted on at


ورزش عبارت از توانایی فزیکی وجسمانی تناسب بدن با فعالیت های بدنی می باشد. ورزش بهترین شیوه برای حفظ صحت وسلامتی انسان می باشد که با ورزش کردن انسان می تواند سلامت جسمی وروحی را کسب کند. سلامت جسمی یعنی بدنش را از تمام مریضی ها از قبیل : چربی خون، فشار خون، مرض های قلبی، عصبی، درد مفاصل وغیره حفاظت نماید. تأثیرات روحی ورزش : مانع هرگونه افسرده گی ، کسالت، بی حوصله گی، وهمچنین سبب شادابی، جوانی وتازه گی انسان شده وهیچ وقت انسان ورزشکار احساس پیری وکهنسالی نمی کند بلکه همیشه توانایی وقدرت را در خود حس می نماید.

ورزش انواع گوناگونی دارد؛ مانند: فوتبال ، والیبال، بسکتبال، هند بال، بازی های المپیک، راکی،کرکیت، کشتی ، پهلوانی وغیره که هر کدام دارای فواید بدنی واهمیت اجتماعی می باشد همچنین طرفداران وحمایت کننده گان زیادی دارد. عادت به ورزش از مهمترین امور برای هر شخص محسوب می شود که فعلاً تمام مردم درنقاط مختلف جهان به ورزش اهمیت زیادی قایل بوده واز جمله امور مهم شان در زندگی شمرده می شود. درتمام کشور ها مناطق زیبا ومجهز با وسایل ورزشی برای ورزش کردن وجود دارد وهمه مردم در کشورهای خارج ازافغانستان به ورزش عادت دارند از همین سبب تمام شان سالم وسلامت می باشند وزود پیر نمی شوند وهمیشه شاداب وخرم زندگی می نمایند.

  وطن ما افغانستان هم در این اواخر شاهد ورزش کاران کثیری در زمینه های مختلف ورزشی بوده است وصاحب جوایز هنگفتی از طریق این ورزش کاران شده است ؛مانند: پیروزی تیم فوتبال افغانستان در بازی با کشورهای آسیای جنوبی وکسب مدال ها وجوایز نفیس وبا ارزش وهمچنین پیروزی دردیگر مسابقات ورزشی . خوشبختانه فعلاً در کشور ما تمام مردم علاقه مند به ورزش شده اند وطبق دوامدار ورزش می نمایند وجوانان ماهم درانجام بازی های ورزشی تلاش زیادی می کنند. وکلپ های گوناگونی برای ورزش کردن وآموزش بازی های ورزشی ایجاد شده است که سبب علاقه وتوجه نوجوانان وجوانان گردیده است. وبه امید این هستیم که تمام وسایل مورد نیاز برای این جوانان آماده گردد تا که سبب پیشرفت شان درزمینه های مختلف ورزشی شود و به خاطر ضعف اقتصاد ونبود امکانات هیچ وقت از این امور مهم دست نکشند

بهترین اوقات برای ورزش کردن صبح قبل ازخوردن صبحانه وبعضاً عصرها می باشد. صبح به خاطر آب وهوای خوب وسرحالی انسان بعد از یک شب خواب، بهترین وقت برای ورزش کردن می باشد که هر فرد به صورت عادت هر روز باید حدأقل نیم ساعت نرمش وحرکات ورزشی را انجام دهد. ورسانه های تصویری هم هر روز برنامه خاص ورزشی را نشر می نماید تا کسانیکه کدام حرکاتی را بلد نیستند همراه تلویزیون ورزش نمایند.

همچنین حالا در کشور ما تمام افراد یعنی جوانان وپیران صبح وقت برای پیاده روی به مناطق زیبا وتفریحی چهار اطراف خویش میروند واز این طریق از ایجاد هر نوع مریضی دربدن شان جلوگیری می نمایند.

ودر آخرهم لازم است که یک تذکر دیگر هم بدهم . وآن اینست که حرکت وجنبش ازویژگیهای مهم حیاتی وانسانی می باشد وبرای تقویه کردن عضلات بسیار مفید است عاملی برای پیشرفت بیشتر سلامتی ونشاط روحی است. وتوقف ورزش نه تنها باعث ناتوانی بدن گردیده بلکه سبب افسردگی واز دست دادن شور ونشاط در زندگی می گردد. وما انسانها که همیشه خواهان سلامتی، زیبایی و... می باشیم همیشه ورزش می کنیم تا که از این نعمات خداوندی محروم نگردیم وعمر عزیز مان را به بهترین وجه سپری نماییم.

.   

 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160