رقابت های موسیقی هیپ-هاپ 2013 آمریکا.

Posted on at

This post is also available in:

زمانیکه در مرکز شهر منهتن نیویورک قدم میزنید. به طرف گوشه خیابان الف (Avenue A) و خیابان پنجم(Fifth Street) بگردید تا طنین صدای طبل(دهل) را در خیابانها بشنوید.به دست چپ دور بخورید و بعد به طرف راست بگردید اما هیچ طبل را نمیبینید. نزدیک تر میروید تا ببینید که این همه هیاهو از چیست اما هیچ چیزی وجود ندارد, جز ضربان موسیقی هیپ-هاپ(hip-hop) و هنر طبل آوایی( صدای شبیه طبل که با صدا ایجاد میشود.)

در مجموع 6700 زبان متفاوت در سرتاسر جهان وجود دارد که بیش از هشت هزار ژانر موسیقی را شامل موسیقی راک, محلی, کهن, هیپ هاپ(hip-hop)  و هر نوع دیگری در این بین را دربرمیگیرد. اما یک نوع وجود دارد که از ضربهای موسیقی هیپ-هاپ استفاده میکند. هرچیزیکه جزئی از زبان باشد جزئی از این هنر نیز هست. صدای انسان هیچ حد و مرزی ندارد و زمانیکه یک مجری موسیقی هیپ هاپ روی صحنه قرار میگیرد این بی کرانی صدا را به بیننده اش به نمایش میگذارد.

آخر هفته گذشته چهارمین جشنواره سالیانه رقابت های موسیقی هیپ- هاپ برگزار گردید. هنرمندان آوایی( با هنر آوایی موسیقی را اجرا میکنند)از سرتاسر آمریکا برای رقابت در این رقابت ها و مبارزه برای مقام نخست گرد می آیند. ابزار شان برای رقابت چیست؟ تارهای آوایی حنجره شان. میدان رقابت کجاه است؟ سکوی مسابقه. این رقابت را هرگز تاهنوز هنرمندان مطرح این نوع موسیقی تجربه نکرده اند.

امسال انجمن جهانی هیپ- هاپ در جایگاه چهارم این رقابت ها در سطح آمریکا قرار گرفت. سالهای گذشته این رویداد پذیرای هنرمندان خلاق و با استعدادی جهانی مانند رازیل(Rahzel) از گروه ریشه ها, حسن سلام(Hasan Salam), بابا اسرائیل (Baba Isreal) و (KRNFX) بود. اما امسال در یک همایش بعد از ظهر گروه ای هیپ هاپ و دیگر انواع موسیقی با جدید ترین اشکال موسیقی به میدان آمدند.

استیون فاکس(Steven Foxx) تولید کننده موسیقی در انجمن هیپ- هاپ جهانی یک نمایش غیرقابل باوری را با تیم تولیدی اش در تلویزیون بیت باکس(Beatbox Television)  ,که منبع معتبر موسیقی هیپ هاپ در سطح جهان است, به نمایش درآورد.

برنده رقابت مونسو جوو(Moonsoo Jo) تماشاگران را با اجراهای موسیقی اش و ضرب های موسیقی حرفه ای اش به هیجان درآورد. به این نوع ضرب, ضرب کرگذن گفته میشود. انتظار میرود که او در آینده به قله های بلند پیروزی در آمریکا دست یابد.

تا سال آینده منتظر باشید. ظهور یک سال دیگر چهره های جدید آوایی را به تماشا خواهیم نشست. کی قهرمان بعدی موسیقی هیپ- هاپ آمریکا خواهد بود.About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 508
160