سر نوشت افغانستان در سال 2014

Posted on at


سر نوشت افغانستان در سال 2014 چی خواهد شد ؟ این سوالی است که در اذهان هر یک از اتباع افغانستان جایگزین گردیده است اما هیچکس  جواب درستی را در این خصوص ارائه نمی کند .چون دو رویداد مهم که


میتواند کشور را به سوی یک آیند روشن راهپیمایی کند در حال اتفاق افتادن است که این دو مانعی است برای تصمیم گرفتن در این مورد.اما با آن هم نظریات مختلف


در این مورد وجود دارد که احتمال واقع شدن هر کدام از آن حتمی است. بعضی سال 2014 را یک سال با شگوه با پیشرفت در بخش های مختلف می دانند و به سال 2014 خوش بین هستند .اما بر خلاف این عقاید بعضی سال 2014 را بد می خوانند .و دو موضوع انتخابات و امضا نشدن سند امنیتی و خروج نیرو های ناتو از افغانستان را فاجعه بزرگی برای افغانستان می دانند .انتخابات در افغانستان از مسایلی است که نگرانی هادر این مورد مطرح بحث می باشد که این نگرانی از مختل کردن انتخابات شروع تا تقلب در انتخابات را در بر می گیرد . اما سر نوشت هر شخص در دستان خودش است که با رائ دادن می تواند سر نوشت خود را تعین کند.هر چند تهدید ها در این مورد وجود دارد اما با آن هم اکثریت مردم کشور به پای صندق های رائ رفته و با رائ خود سر نوشت خود را  می خواهند تعین کنند با چند تن از افرادی که من با آن ها ملاقاتی داشتم آن ها گفتند که ما رائ میدیم چون رائ  ما تنهائی راه تعین سر نوشت ما است.
و آن ها همچنان از دولت خواهان بر قراری امنیت در روز انتخابات بودند.اما با آن هم مسئله مهم دیگری که
مردم به نگرانی وادار می سازد امضا نشدن سند امنیتی می باشد که البته نگرانی کسانی است که خواهان امضا شدن این مائده جنجال بر انگیز می باشند. اما با آن هم ما به آیند خوش بین می باشیم و با گفتن بسم الله و رائ خود اولین قدم در تعین سر نوشت بر میداریم.به امید آینده که تمام مردم رنج دیده افغانستان خواهان آن هستند.About the author

160