2016

Posted on at


 


جنگ باتروریزم یکی از علل موجودیت نیروی های خارجی بخصوص نیروی های آمریکایی  در افغانستان است .


آغاز این جنگ از 2 001شروع شد ودوازده سال به درازا کشید وتا اکنون نیز ادامه دارد.در اوایل این سالها سالهای امید برای مردم افغانستان بود مردمی که از جنگ وحشت وترور خسته شده بودند وبه این امید بودند که پایان این جنگ پایان همه نابسامانی ها و ختم این دوران تاریک خواهد بود .در طول این سالها مردم درکشور با امید به آینده باشوق وعلاقه زیاد به سوی پیشرفت گام برداشتند وپیشرفت هاودست آورد های چشم گیری هم داشته اند .همه امید براین داشتند که بلاخره این جنگ به پایان خواهد رسید .


اما در طول این سالها آن اهدافی که برای مبارزه با تروریزم پلان شده بود بطور کامل عملی نشد ودرپهلوی آن میلیون ها کمک جامعه بین الملل که برای حمایت از این جنگ بود نیز حیف ومیل شد.


وآمریکا اعلام داشت که تا ختم 2014عساکر خود را از افغانستان خارج خواهد کرد واین به یک دغدغه برای مردم این کشور مبدل شده بود . تشویش اینکه آمریکا وناتو در حالتی تصمیم خروج از این کشور را گرفته بود که افغانستان هنوز از تروریزم نجات نیافته است هنوز در فهرست کشور های آلوده به فساد قرار دارد هنوز در کشت مواد مخدر مقام اول را داراست وهر روز مردم اش قربانی میدهند وگراف بیکاری نیز روز بروز در حال افزایش است سرمایه ها از کشور فرار کرده و کمک های جامعه جهانی نیز به هدر رفته بود.همه اینها فکر مردم را مخشوش کرده وترس از آینده و2014را در دل همه انداخته بود دیگر کسی حاضر به انجام کوچکترین سرمایه گذاری نبود وهمه به فکر نجات از این دغدغه بودند .


این حالات بزرگترین صدمه را به اقتصاد اقتصاد کشور وارد نمود .از طرفی هم انتخابات 93 به این نگرانی ها افزوده بود ومردم رادر وضعیت بدی قرار داده بود .اما در سفر اخیر رئیس جمهور اوباما دغدغه 2016 به میان آمد اوباما اعلام داشت که فقط به تعداد نه هزار وهشتصد سرباز خود را تا سال 2016در افغانستان حفظ خواهد کرد که بعداز آن به یک هزارکاهش خواهد یافت . وکمک های غیر نظامی این کشور بعداز 2016 نیز ادامه خواهد یافت .اما سوال اینجاست که آیا این جنگ نیمه تمام تا دوسال دیگر پایان خواد یافت آیا افغانستان تا آن مدت برپا خواهد ایستاد  یا که اوضاع از این هم بدتر خواهد شد حال دغدغه 2014جای خود را به 2016داده است .اما ها وچرا های زیادی در اذهان عامه بوجود آمده است .اما این بار خود افغانها  باید همت کنند وکشور خود را از این حالت نجات دهند در مقابل همت مردم ما هیچ کسی توان ایستادن را نخواهد داشت.


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160