احساس همنوع دوستی و آموزش پایدار در افغانستان

Posted on at


بنی آدم اعضای یکدیگرند    که در آفرینش ز یک گوهرند


چوعضوی بدردآوردروزگار        دیگر عضوها را نماند قرار


انسان ها از بدو آفرینش با یکدیگر رشته وبافته بودند ویکی نسبت به دیگری در تمام عرصه های زندگی اعم از خوشی وغم با یگدیگر شریک بوده اند. و داشتن احساس همنوع دوستی و انسان بودن در خون و رگ شان تزریقگردیده است.


اگر برادر یا خواهر مسلمان ما با کدام حادثه تاسفناک مواجه گردد همگی با آن غم شریک میشویم. چنانچه چندی قبل شاهد حادثه علمناک و تأسف بار ولسوالی (ارگوی بدخشان)بودیم که هموطنان عزیز ما را با خاک وخون کشید.افسوس و صد افسوس که یکی از حوادث طبیعی روزگار صدها خانواده فقیر و رنج کشیده کشور عزیز مانرا داغدار و عزادار نمود و تعدادی زیادی از اطفال را یتیم و زنان و مردان را زنده به گور گردانید.از خداوند برای باز ماندگان این حادثه صبر جمیل استدعا داریم. در پی این روند مدیریت لیسه گوهرشاد بیگم با همکاری شاگردان ختم های قرآن عظیم الشان را هر روز بر روح پاک شهدای (ارگو بدخشان) نثار نموده و خواستند ازین طریق لحظه ای در غم آنان خود را شریک بدارند.(روحشان شاد باد.)


کورس فلم انکس لیسه گوهرشاد بیگم درین هفته طبق روال همیشگی اش در تایم های معینه به کار خود ادامه داده و شاگردانیکه در هفته قبل درگوگل پلس، توییتر و فلم انکس ثبت نام گردیده بودند درین هفته با چگونگی کار با آنان آشنا گردیدند و کارکرد آن را فرا گرفتند.


همچنان شاگردان چیره دست لیسه گوهرشاد در قسمت مقاله نویسی بهترین مقالات را تحت عناوین (بنی آدم اعضای یکدیگرند ,فواید مطالعه ,و رمز موفقیت در زندگی ) به رشته تحریر در آورده که اسامی (ریحانه ,مریم ,سلسله ,مریم محمد ظاهر, و شگوفه) بهترین مقالات را ارئه نمودند.قابل ذکر است که شاگردان اسامی فرستاده شده از دفتر را در فلم انکس شان subscribe نمودند و مقالات شان را به خوانش گرفتند.


روز های چهارشنبه برای تایم های جفت و روز های پنجشنبه برای تایم های روز های طاق مختص به و بلاگ نوشتن و نشر آن داخل سایت فلم انکس اختصاص داده شده که بعد از تصحیح مقالات شاگردان در سایت گذاشته میشود.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/user/Ghouharshad/289932


خاطره فاخرAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160