زن درافغانستان

Posted on at


زن بهترین٬ مهربانترین و دلسوز ترین خلق خداوند است؛که اگر در تلاوت قرآن کریم بپردازیم مشاهده میشود که خداوند متعال چقدر برای زن مقام والای را در نظر گرفته است.   اما در افغانستان زن فقط در چشم یک کارگر و یا برای تربیه اطفال وغیره گرفتاری ها در خانه میدانند٬ فکر میکنند زن نباید در بیرون از خانه مشغول انجام وظیفه باشد،در حالیکه زن هم میتواند همانند مرد ها بارعایت ادب وحجاب اسلامی مشغول انجام وظیفه باشد.زن میتوانند بیاموزد وبیآموزاند،همزمان به وظیفه برود کارخانه و تربیه اطفال را نیز انجام دهد.مگر در جامعه ماخصوصا مردان از دین بی خبراماخودشانرا هوشیار دارندوطبق رسومی که ازقدیم برایشان میراث مانده از پیشرفت زن جلو گیری میکنند.



خشونت علیه زن در افغانستان از جمله نگران کننده ترین خشونت ها میباشد. که متاسفانه ازقدیم و قرون گذشته این نوع خشونت ها در کشور های عقب مانده یا رو به پیش رفت مانند افغانستان وجود داشته که خوشبختانه در افغانستان این نوع خشونت ها {ازدواج های اجباری،انجام دادن کار های خارج از توان وحتی خارج ازچوکات اسلامی،گرفتن حق وحقوقی که قانون و اسلام برای یک زن تعین نموده،درس خواندن وغیره...}از گذشته تا حال میتوان گفت 40%کاهش یافته. اما تا حال هم در بعضی ولایات و اطراف کشور افغانستان به دلایلی همچون بی سوادی،فقر وعقب مانده نسبت به مردم تحصیل دیده این نوع خشونت ها وجود دارد.



این نکته بیشتر شامل زن های متاهل است؛که از طرف شوهر و حتا ازطرف فامیل شوهرمورد لت وکوب،گرفتن حقوق و آزادی که به زن تعین شده ودر آخرانواعشکنجه های روحی وجسمی را میتوان عنوان قرار داد.به امید اینکه با گذشت زمان خشونت علیه زنان [سازنده خانه و جامعه]درکشورماوحتی دیگرکشور ها که با همچون مشکلی روبرو اند ازبین برود وروزی بیآید که همه زنان دست به دست هم داده ودر تربیه اولاد جامعه وکشور سهم بگیرندتا باشد کشوری دوراز این همه درد وماتم داشته باشیم.



برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/herat-womensannex/blog_post


مریم قادری



About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160