علم بهتر است یا ثروت

Posted on at


در ابتدا چه خوب است فضیلت علم رابفهمیم وبشناسیم٬ وآغاز میکنیم به آیات کلام خداوند متعال که می فرماید:(هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون) ترجمه:آیا برابراندکسانی که میدانندباکسانی که نمیدانند،اما نه هرگز برابرنمی باشند.


آیات واحادیث زیادی دلالت برافضل وبرتر بودن علم وجود دارد که پیامبر اسلام (ص)همچنان می فرماید:فضیلت علم بر عابد مانند فضیلت من برپایین ترین شماست.”


فضیلت علم برتری در روشنایی ماه برستاره گان،روزبرتاریکی شب.


خوب نمیگویم که ثروت چیزی بد هست وهیچ خوبی در ان نیست ولی در مزمت آن اقوال وافعال زیادی ازبزرگان تحریرگردیده است.در حدیثی دیگر از پیامبر بزرگوار اسلام وارد شده که می فرماید (حب الدنیا رأس کل خطیه)ترجمه:دوست داشتن دنیا یعنی ثروت ودارایی رأس تمام خطاهاست چون انسان رامی تواند سریع السیرمتغیرسازد.


زمانیکه انسان سروکارش باثروت ودارای اش شد دقیقاً مفهومی بنام علم به نسیان(فراموشی)میرود،که ماشاهد آن درجامعات بوده وهستیم وامروزه مشاهده میکنیم٬ افرادیکه ازثروت بالا برخوردارندازسواد٬ فهم٬علم و دانش محروم اند، دیگر میلی به دستیابی ان ندارند وهمه چیز را در ثروت در دست داشته ئ ایشان خلاصه می کنند وبس فکر می کنند. با ثروتی که دارند به هر چه خواهند می رسند چه در دنیا و چه در اخرت.چنانچه توسط علم میشود که به تمام خواست های دینی ودنیوی رسید.


افرادی داریم عالم ودانشمند که توسط علم ودانش خودثروت هنگفتی بدست آوردند٬ وبا اگاهی از علم دین زکات مال ایشان وصدقه وخیراتمی دهند تا درد افراد فقیر جامعه را درمان نمایند که جامعه ماشاهد آن میباشد.


بطورخلاصه در پایان باید این حرفم را بیان کنم که علم بدون ثروتوثروت بدون علم نامکمل است. یعنی وقتی هردو با هم ودر کنار هم وجودداشته باشند انسان میتواندموفق باشد وبهتر زندگی کند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


فاطمه علی زادهAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160