ثانیه های زنده گی ام!!!-بخش دوم

Posted on at


پس بدان که بنده های خداوند یک وسیله ای در این دنیا هستند و این دنیا دنیایی ماندنی نیست,واین دنیای فانی میباشد که هرکسی به نوبت خویش این دنیا را ترک میسازد و انسان در طول زنده گی خویش با مشکلات زیادی رو به رو میگردد پس بدان و به خداوند بی نیاز ایمان داشته باش. و همین قسم که تا به حال از راهحلال روزی بدست آوردم بعد از این هم خداوند به من توان میدهد که روزی حلال بدست بیاورم.


پس اولادان گلم بدانید که من ناتوان نیستم بلکه آنقدر توان دارم که میتوانم به شما صبر و شکوفایی دهم تا بتوانید توسط همین صبر و شگوفایی ام قلم را در دست تان بگیرید تا در جامعه ای که زنده گی میکنید از مقام والایی برخوردار باشید.در این جا من میدانم که پدرم پول ندارد که ماهم مانند دیگر هم سن و سالان خویش و شاگردان دیگر در کورس ها و جای های دیگری که پول میگیریند درس بخوانیم!!


به همین خاطر من نمیگویم که پدر جان من پول کورس میخواهم تا کانکوری درس بخوانم,من نمیگویم که پدر جان پول زیاد میخواهم تا مانتو و شلوار جدید,کیف و کفش جدید برای اینکه سال اخرم است و من صنف دوازدهم شدم به خود بگیرم.


چون که میدانم که پدرم چنان پول زیاد ندارد و به همین خاطر است که میخواهم به پای خود ایستاده شوم و با وجود اینکه یک دختر افغان هستم مشکلات زیادی را تا حال دیدم باز هم میخواهم درس بخوانم تا برای پدر و مادرم یک الگوی خوب شوم و سربلندی پدرم را به جامعه تقدیم کنم و آرزوی مادرم را بر آورده سازم.شاید تا امروز کسان دیگری هم در جامعه وجود دارد که از من زنده گی دشوار تری را سپری کند.در این جا هرگاه که فکر میکنم اشک به مانند اینکه آب از عمق زمین بیرون و به کوه ها و دشت ها جاری میشود و از چشمانم جاری میشود.و مشکلاتی که در طی این مدت زنده گی ام سپری نموده ام هر ساعت اش به مانند یک روز,هر روزش به مانند یک هفته,و هر هفته اش به مانند یک ماه و هر ماهش به مانند یک سال بر سرم میگذرد پس بدانید که یک سال بر سرم چه قسم میگذرد؟؟


امروز به اثر مشکلاتی که دارم نمیتوانم مانند شاگردان دیگر به مکان های مختلف کانکوری درس بخوانم.


ولی خودم کوشش میکنم و مشوره میگیرم از کسانی که درس شان نسبت به من بیشتر است تا بتوانم خودم یک استادی باشم که تا آن عده کتاب ها و سئوالاتی که تهیه شده است به نزد خود بخوانم تا در کانکور سال جاری اشتراک نموده و به رشته ی مورد علاقه ی خویش و فامیل عزیزم کامیاب گردم.آرزوی من این است که یک فرد شایسته برای جامعه و وطن خویش گردم.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_post


هنگامه عظیمیAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160