استفاده از شبکه های اجتماعی

Posted on at


 


دنیا عصرتکنالوژی را تجربه نموده وهر روزدراین عرصه پیشرفت های را شاهد هستیم که امورات را برای انسانها آسان تر می نماید و وازطریق آن میتوان باوقت کمتر بیشترین استفاده را نمود .


یکی از این موارد شبکه های اجتماعی است که ارتباطات را گسترده تر میسازد وزمینه دسترسی سریع وهمه جانبه به معلومات وقضایا را برای کاربران مهیا میسازد .


شبکه های اجتماعی موجوده مانند فیس بوک ,تویتر,گوگل ,لینکن, فلم انکس ,جی میل یاهو وغیره ...که دارای کاربران زیادی اند وروز بروز به تعداد آنها افزوده میشود.استفاده ازاین شبکه های می تواند خیلی مفید وموثرباشد به شرط اینکه درست استفاده شود وهمان هدف اصلی آن تحقق یابد وبرای این کار باید مردم آگاهی بیشتر درمورد نحواستفاده از آن پیداکنند .


ازاین جمله میتوان به شبکه اجتماعی فلم انکس اشاره کرد که دربسیاری ازکشورهای دنیا دارای کاربران زیادی است .مصروف بلاگ نویسی هستندواین بهترین گزینه جهت رشد استعداد ها بوده میتواند .


کاربران در این شبکه میتوانند درمورد موضوعات مختلف نظرات ودیدگاهای خود را بنویسند وبا دیگران شریک سازند وازاین طریق میتوانند فعالیت اجتماعی خود را گسترش دهند ونقش فعال در بازگویی حوادث ورویدادها داشته باشند .خصوصا درافغانستان این شبکه دربخش بانوان  بسیار موثرواقع شده وکاربران زیادی را به خود جلب نموده است ودر راستای آشنا ساختن متعلمان مکاتب با تکنالوژی نوین وبخش بلاگ نویسی گام های ارزنده را برداشته است.وبا فراهم سازی فضای مناسب آموزشی وسایل کار برای دانش آموزان وداشتن استادان برای آموزش شاگردان تعداد زیادی از دانش آموزان مصروف بلاک نویسی شده اند . حال بانوان نیز میتوانند در فعالیت های اجتماعی سهیم شوند از طریق نوشتن رای ونظر خود .از طرف دیگر از طریق این شبکه میتوان کسب درآمد نمود هر قدر که بز اسکور یک کاربر بلند باشد صاحب درآمد بیشتری میشود واین سهولت بیشری را فراهم میسازد برای بانوانی که نمیتوانند بیرون از خانه شاغل باشند واین خصوصیت این شبکه را متمایز میسازداز دیگر شبکه های اجتماعی.


وزمینه دسترسی آنان را به معلومات سهل میسازد ومیتوانند در هر موردی که بخواهند با خوانش بلاگ های که توسط کاربران فلم انکس به نشرمیرسد معلومات حاصل نمایند .


کاربران میتوانند در مورد موضوعات مختلف اجتماعی ,اقتصادی ,سیاسی ,فرهنگی ,ورزشی بنویسند وآنرا شریک سازند ونوعی از فعال گرایی در بین اجتماع را داشته باشند .


پس باید ازشبکه های اجتماعی استفاده درست وبجای صورت گیرد . 


برای خواندن مقاله های بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید 


http://www.filmannex.com/farhadhakimi/blog_post


 About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160