بوی بهار است

Posted on at


تورا می خواهم،تورا جستجو می کنم،بوی تورا میانه این همه برف باران طوفان حس میکنم تورا می خواهم تا به تمام جهانهان نشان دهم و بگویم جانم این است. برای آمدنت آمده کردم چیزهای که تورا مثال نامت زیبا می سازد. گل در باغ بوستان، دشت دامن، کوه صحرا کشت کردم.


این همه منتظر توهستنند تا آنها را رنگارنگ کنی. نام تو بهار است ای تازه فصل تو بیا که این سرزمین تشنه دیدارتوست دیدارت کند،همه لبخند بزنند و تورا در آغوش سرد زمستانی خود جای بدهند, تو با آمدنت زمین خدا را سبز و دشت ودمن را رنگارنگ و آسمان خدارا آبی کردی. همه موجودات با یک بار دیدنت که ان دیدن هم در روز اول سال است. دوباره تازه و زنده می شوند تو فصلی هستی که تمام سختی هایکه در دنیا وجود دارد از بین می بری پس تو ای بهار فریاد بزن بگو ای مردم خسته, ای گل پژمرده ای پرنده دل تنگ بیرون شو. من انم که این همه چیزهاییکه شما را خسته و ناتوان ساخته ازبین ببرم.آیا تو می دانی ای بهار؟


این همه کسان, یگانه چیزیکه می گوینند چیست؟


شکر آن خداوندی که این همه را برای ما توفیق داده است من برایت می گویم ای بهارخوش آمدی قدمت سبزباشد.تو برای من فصلی هستی که تمام غم هایی که دردل من در تمام سال وجود داشت با آمدنت این همه غم ها مانند برف وباران از بین میرود. وهیچ چیز از غم و اندوه در این دل خسته وجود نخواهد داشت و این دل باخود می گوید تمام سال در این قفس غم واندوه جای داده ام یگانه چیزیکه کلید این قفل بدست هست انهم بهار است.بهار است که قفل را توسط بوی عطر لاله زار خود می گشاید و تمام غم واندوهی که در آن قفس وجود دارد بیرون می شود و مانند یک شیشه پاک می شود.


نمونه از استاد غلام حیسن بیات


آنک ابر،ابر سیاه،گریه میآید از آن،همچوگبار بهاری،برسرگلبن هر شاخه گل می بارد.واز آن گلبن ها،چی عطری که پا خیزد، جلگه دشت شود عطر آگین،شادمان دخترزیبای زمین.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post


 


فردینا فروتنAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160