خواسته های ایمان

Posted on at


اولین واساسی ترین چیزی که پیغمبران و فرستاده گان الهی انسان ها را به سوی آن دعوت و فرامیخواندند٬ ایمان به یگانه معبود عالم هستی بود.اولین و مهمترین سنگ تهداب عقیده اسلامی یاد میشود.ایمان خود چهارچوب شخصیت و اندیشه ی مسلمانان جهان را ساخته و تمام مسلمانان را از مرز و بوم بی دینی به بیرون کشانیده و به طور کلی اگر خواسته باشیم واضح سازیم ایمان به مثل باران رحمتی است که دل های مرده را از خشکسالی نجات داده و به سوی شادابی و زیبایی هدایت میکند.یا اگر خواسته باشیم به نحوه ایی دیگر از ایمان تعریفی بیان نماییم برای ایمان,ایمان دل های خسارت دیده و سیاه و تاریک را به سوی شقاوت,سعادت میبرد و از تباهی و فساد دور میسازدو شعار ایمان همواره صفا,پاکیو مبارزه با تباهی میباشد.زمانی که بذر ایمان در قلب انسان کاشته شود هدیه ی ان به آدمی کرامت و بزرگواری,بخشش و گذشت,شجاعت و فداکاری میباشد.انسان را به سوی بهترین ها هدایت میکند تا پایش در تاریکی ها و گمراهی ها نلغزد.و همواره همچون نگهبانی برای انسان است تا گول دسیسه های شوم شیطان رانده شده را نخورد و انسان را از افکار شیطانی نجات میدهد.همان ایمان بود که دل های پیامبران و نیاکان مارا با نور و روشنایی خود روشن ساخته و درون شان را از بیماری های روحی همچون حسادت و کینه ورزی,فساد و تنگ دلی,تکبر و خود بینی نجات دهد و پیامبران ما با همین ایمان مطلق خود توانستند فتح و پیروزی را از آن خود سازند.و تمدنی را به وجود آورند که نور و برکت آن از شرق تا غرب جهان,از شمال تا جنوب جهان نمایان باشدو تمام مسلمانان جهان سرتاسر قلب هایشان از نور ایمان روشن ساخته شد و به خدای پاک ایمان آوردند.ایمان خواسته های زیادی از انسان دارد یکی از تقاضاهای ایمان از انسان ها این است که انسان ها تصویر نورانی ایمان را منعکس سازند و سعی در به انعکاس نمودن اشتباه ایمان اینکه ایمان را فقط در نماز خواندن,روزه گرفتن و ادا نمودن فریضه ی حج نکنند.هر مسلمانی که ایمان کامل داشته باشد همواره به سوی راه راست و بهترین ها حرکت مینماید و سعی در اجرای کارهای ریایی نمیکند و وظایفی که خداوند تبارک و تعالی در جلوی راهش قرار داده است را به نحو احسن انجام میدهد.یکی دیگر از خواسته های ایمان این است که هر آنچه از سوی خداوند بزرگ برایش میرسد را با دل و جان قبول نماید و به این ایمان داشته باشد که خیر وشر هر انسان به دست خداوند است و خداوند بزرگ از اینده و اتفاقاتی که برای تمام آفریده هایش رخ میدهد مطلع است.خواسته های ایمان زیاد است و یکی از اساسی ترین خواسته های ایمان این است که به خداوند و فرستاده گان خداوند ایمان کامل داشته باشد.و از دستورات خداوند و رسولانش در تمام شئونات زنده گی عمل نمایند.و از دستوراتشان سرپیچی ننمایند.


سعی نماییم همیشه خداوند را در تمام مراحل زنده گی مد نظر داشته باشیم و خواستار یاری خداوند پاک در تمام عرصه ها چه در خوشی و چه در غم ها باشیم,ایمان به خداوند را در هرروز در قلب و اندیشه ی خود بیشتر سازیم.و به این باور داشته باشیم که خداوند در هرجایی ودر هر مشکلی همراه ما است و از ما نگهبانی میکند.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_post


نویسنده: سامعه ساداتAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160