ارزش آگاهی از اسلام در اسلام

Posted on at


آیا آگاهی دارید که آگاهی چیست؟ 


در واقع آگاهی عبارت از مجموعه اطلاعات و دانستنیهاییست که به ما کمک میکند تا آنطور که باید و آنطور که میخواهیم به هدفمان برسیم؛یعنی اگر ما راجع به چیزی که میخواهیم به دست بیاوریم آگاهی کامل نداشته باشیم،شاید تا اندازه ای موفق شویم اما به اصل آن یا به اصل غذیه هرگز نخواهیم رسید پس به این نتیجه میرسیم که قبل از هر عملی احتیاج به آگاهی در مورد آن عمل داریم.


:بطور مثال


همین مقولهجهاد که یک امر شرعی و یک وجیبهء دینی است و در باطن ویژگیهای خاص خود را مانند:اخلاص قلبی وانجام آن فقط برای رضای خداوند را دارد.امابعضیها فقطظاهر جهاد را در اسلام دیده اند و همین که عالم نماهای دینی حکم جهاد را صادر کنند،آنها خیلی زود در صحنه حاضر میشوند٬ و حتی در بعضی موارد برادران مسلمانشان را میکشند و فکر میکنند که چه اجر معنوی والایی در انتضارشان است،نمونه اش همین جنگ ایران و عراق و یا جنگهای داخلی افقانستان.خوب شاید تا اندازه ای قانع شدهاید که عدم آگاهی از مسائل چه فجایعی را برایمان به بار میاورد٬ که امروزه میتوان با مطالعه وضعیت اقتصادی،اجتماعی،علمی و فرهنگیدو کشور ایران و افقانستان به وضوح به آن فجایع پی برد.حالا از حواشی که بگذریم باید ببینیم راههای رسیدن به آگاهی کامل کدامها هستند؛که من نظرات خودم را در چند مرحله دراین باب برای شما مینویسم:


1)    در قدم اول باید نسبت به هدفی که داریم از طریق عالم مربوطه کسب آگاهی کنیم تأکید میکنم از طریق عالم دین نه عالم نماهای دینی چون اگر به سوی عالم نماها برویم نتیجه اش میشود همان جهاد من درآوردی و ضربه،به دین و دنیای مسلمانان.


2)    در قدم دوم یکی ازبهترین راههای کسب آگاهی مطالعه است و خیلی خوب است که مطالعه جزء برنامه روزمره زندگیمان باشد.


3)    در قدم سوم مباحثه و مناظره علمی نیز میتواند به آگاهیمان بیفزاید و به نظر من باید مجالس طوری برگزار شوند که عالمان مجلس به چالش کشیده شوند. یعنی کسانی که فهمیده به قلم میروند و یا خودشان را فهمیده میگیرند نباید فقط حرف بزنند بلکه باید پاسخگو گفتار و اعمال و کردار خود باشند.


4)    خوب بعد از طی این مراحل میرسیم به مرحله نهایی که آن تفکر است و نتیجه گیری از تمام تحقیقاتی که کرده ایم،این کار یعنی تفکر در تحقیقات باعث فراهم آوری زمینه ای برای شروع عملی که از اول هدفمان بوده میگردد.شک نکنید نتیجه ای که بدست میآورید بسیار عالی ومتعالی میباشد.حالا برای اینکه موضوعمان بار معنوی هم به خود بگیرد و ارزش آگاهی را از نظر اسلام بیشتربدانیم آیه ای از قرآن کریم را نیز درج می کنم:


{هل الذین یعلمون یستو الذین ولا یعلمون}{آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند}


خوب عزیزان میبینیم که این آیه ما را به سوی دانش و کسب آگاهی فرا میخواند٬ پس بیایید از همین حالا برای کسب نتیجه بهتر از اعمالی که در آینده میخواهیم انجام دهیم اول آگاهیمان را بالا ببریم. و همچنین از دانش و آگاهیمان دیگران را بهره مند سازیم تا در زمینه رشد آگاهی نیز موثر بوده باشیم.ما میتوانیم از طریق یکفیلم،نقاشی،مقاله،شعر و بسیار راههای دیگر در آگاهی جوامع بشری سهیم باشیم تا به پیشرفت برای رسیدن به کمال سرعت ببخشیم.پس آگاهانه به پا خیز٬ ای برادر و ای خواهر


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه مېرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool/blog_post


مریمAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160