اردوی ملی

Posted on at


این بار میخواهم متفاوت تر از مقالات قبلی ام بنویسم,با نوشته ام میخواهم قدر دانی کنم از تمام کسانی که دلیرانه در راه دفاع از وطنمان با دشمنان این مرزو بوم میجنگند و هدفشان برقراری صلح,آبادی,آزادی این خطه میباشد.آری این دلیر مردان کسانی نیستند جز فرزندان همین خاکی که من و تو در آن زنده گی میکنیم.اردوی ملی تشکیل شده از جوانانی با قومیت های مختلف هرکدام از ولایات متفاوت هستند ولی هرکدام به نحوه ی خود با دشمنان میجنگند.


اردوی ملی باعث جلوگیری و آمدن تجاوزگران به کشورمان از سرحدات شده,آن ها از جان خود گذشته تا من و تو با صلح و آرامش زنده گی کنیم,آنان هستند که هر روز شاهد شهید شدن بسیاری از این دریادلان میشویم گاهی در اثر انتحاری,گاهی در اثر حمله ی طالبان و گاهی و گاهی و گاهی.نه تنها اینکه در از افغانستان این کشور زیبا دفاع نموده بلکه در حوادث طبیعی چون سیل,زلزلهو غیره به داد مردم رسیده و با مردم خویش احساس همدردی مینمایند چه از طریق زمینی و چه از طریق هوایی کمک های خود را رسانیده و محبت و انسان دوستی خویش را شامل حال همه ی هم وطنان خود مینمایند.


اردوی ملی در روزها و حالاتی چون گرسنگی,تشنه گی,خسته گی و امثال آن با تمام وجود در خدمت مردم بوده و امکانات خویش را در دسترس آنان قرار میدهند,اردوی ملی دارای افرادی با شهامت و شجاع است که بخاطر امنیت وطن و مال و جان وناموس هموطنان شبانه روزی به طور 24 ساعته در خدمت مردم میباشند تا مردم در امن و امان باشند و یک روز با ارامش کامل اغاز نمایند.باید به اردوی ملی افغانستان افتخار کرد و اینان هستند که حال من و تو میتوانیم درس بخوانیم,میتوانیم به بسیاری از آرمان هایمان برسیم زیرا با وجود امنیت انسان میتواند به تمام خواسته هایش برسد.زنده باد اردوی ملی


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_post


سمیهAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160