خواسته های من!!از ریس جمهور آینده ی کشورم

Posted on at


کشور عزیز ما افغانستان,که به منزله ی مادر ماست.در این خاک ما تولد و پرورش یافته ایم و حق زیستن را داریم و به همین ترتیب وطن خویش را نیز دوست داریم و در آبادی,آزادی,صلح و امنیت آن کوشش فراوان مینماییم,زنده گی اسوده و مرفه ای را در این خاک خواهانیم و تمام این حرف ها و آرزو هایمان با داشتن یک ریس جمهور خوب و موفق تحقق میابدو این ارزوی شخص شخص افغانستان میباشد تا کسی که در صدر حکومت است بتواند صادقانه در این راه و در این کشور خدمت نماید و صادقانه برای تلاش و کامیابی آن خدمت نماید.


کشورمان با موجودیت نا امنی های فراوان روز به روز با مشکلات فراوانی رو به رو گردیده که دفعات کثیری به تلفات انسانی می انجامد. و همواره این نا امنی با چهره های متفاوت با مردم مان دست و پنجه نرم مینماید.گاهی نقاب اختطاف به صورت گذاشته و عده ای قصد جان شخصی را مینمایند و از او طلب پول میکنند و گاهی این نا امنی ها به انتحاری و هزاران مشکل دیگر مبدل گردیده و هرکدام از این مشکلات عواقب بدی را به همراه دارد.پس با وجود تمام این مشکلات باید ریس جمهور اینده ی کشورمان برای داشتن صلح و ریشه کن ساختن نا امنی ها پلان ها و برنامه های متفاوتی را طرح کند تا نا امنی ها از بین رفته و ارامی و صلح جایگزین آن گردد.افغانستان با داشتن منابع طبیعی فراوان همواره زبان زد عام خاص شده و طوری که خود شاهدید٬ دارای گوهرهای پر بهایی است ولی به دلیل نبود افراد مسلکی نمیتواند از این منابع استفاده ی بهینه را نماید. و همواره دیگر کشورها برای بدست اوردن این منابع تلاش های بسزایی مینمایند٬ زیرا این خود نفعی برایشان بوده.با داشتن اقتصاد ضعیف باید برای بدست آوردن این منابع و بهره برداری آن تلاش های زیادی نماییم.این خود مشکلی بس مهم و اساسی میباشد زیرا اقتصاد یک کشور نکته ی بسیار مهم و اساسی برای پیشرفت دادن آن کشور به سوی قله های ترقی میباشد.پس ریس جمهور باید برای رفع این مشکلات تلاش های زیادی نماید و برای بلند بردن اقتصاد کشورمان برنامه ها و افراد مسلکی خبره ای را جایگزین سازد تا باشد اقتصاد خوب و مناسبی داشته باشیم.جوانان یک کشور اینده سازان یک کشور میباشند و به آسانی با علم و دانش میتوانند یک کشور را از فقر تحصیلی نجات داده و یک کشور را در سطح دنیا مطرح سازند.پس با زمینه سازی تحصیلی مفید و پیشرفته میتوان کشور را به سوی پیشرفت و موفقیت سوق داد.با به وجود آوردن زمینه ی کاری خوب دیگر مجبور به مهاجرت به دیگر کشورها برای کار نمیشوند و در جستجوی علم و دانش هستند.


مثال های بالا اندک خواسته هایی بود که من از ریس جمهور آینده ی کشورم دارم٬ و نمیتوان تمام این خواسته ها را در یک مقاله بیان نمود. ولی یگانه ارزویم این است کسی که قرار است زمام حکومت در دست گیرد برای ازادی,آبادی,صلح,ترقیو پیشرفتهای علمی و از همه مهتر اقتصاد کشورم تلاش زیاد نماید.تا باشد افغانستانی عاری از بدبختی و در به دری داشته باشیم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه مېرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool/blog_post 


سید بی بیAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160