خسته ام

Posted on at


 


خسته ام


خسته ام از اين دنيا !


از دنيايي که در آن فقط حرف از بي وفايي و نامردي است.


از دنيايي که کوشش کني بخندي اما مشکلات مانع خنديدنت ميشوند.


از دنيايي که آدماش همه افکار شان کهنه است وکوشش نميکنن تا خود را تغير بدن.


از دنيايي که همه در جاهليت به سر ميبرن حتا تا جايکه نميخواهند خوب و بد را از هم فرق کنن.


از دنيايي که وقتي يک طفل ميخواهد در آغوش پدر و مادر خود باشد اما نميتواند چرا ؟ چون از داشتن پدر و مادر محروم است.از دنيايي که هميشه حرف از جنگ و نابودي افرار بي گناه زده ميشود ريختن خون کسايکه در فقر و بيچاره گي به سر ميبردند.


از دنيايي که افرادش از رفتن به راه راست ميپرهيزند چرا؟؟؟ چون از خدا و دين بي خبرهستند فکر ميکنن راهي که روان هستن و دارن ميرن درست است اما غافل از اينکه شيطان همرايي شان ميکند.از دنيايي که دست ظلم و ستم هميشه بالاست تا جايي که حتا بالاي يک دختر دو ساله تجاوز ميکنن آيا خدا و قرآن چنين گفته؟؟؟ متاسفانه در دنيايي وجود داريم که از همه چي سو استفاده ميشود الفاظ يا جملاتي که به قرآن آمده به طريقه غلط و ضد آن را مردم در جامعه پخش ميکنن چرا؟؟؟ چون اين همه عدم بي توجه يي بي فرهنگي و بي فکر بودن شان است.


اگرما به جامعه نگاه کنيم آن قدر مشکل دارد که حتا نميتواني فکرش را هم بکني.............


از توجه تان به اين موضوع ام جهاني سپاس


با ديگر موضوعاتم همرايي ام کنيد ممنون شما...!


 About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160