مادر

Posted on at


مادر


میگویند سه زن در دنیا زیبا ترین است مادر، انعکاس تصویرش در آینه و سایه اش . مادر! یکی از فرشته های روی زمین زیبا ترین هدیه هستی مهربان ترین فرد کانون خانواده زیبا ترین کلمه جهان و بلاخره آنست که میتواند زنده گی را بسازد و زنده گی را زیبا کند زحمت بکشد و با زحمات خود جامعه را بسازداز همه کس که در باره مادر بپر سیم همیگی میگویند، به یک جمله (بهشت زیر پا مادران است) دعاهایش گرانبها ترین حرف برای فرزندان است. مادر! زیبا ترین محبت الهی است و جایگاه خاصی در قلب هر یک از فرزند خود دارد و از حقوق و امتیازات زیادی برخوردار میباشد چنانچه شخصی نزد رسول خدا آمد و گفت: چه کسی بر من بیشتر حق خدمت و رفتار خوب را دارد؟ آن حضرت فرمودند: مادرت. او پرسید: سپس چه کسی؟ حضرت فرمودند: باز مادرت. او گفت سپس چه کسی؟پیامبر گرانقدر جواب دادند باز مادرت.آن شخص پرسید: باز چه کسیای پیامبر؟ رسول خدا فرمودند: بعد از آن پدرتپدر و مادر هر دو حق زیادی بر فرزند دارند اما مادر حق و جایگاه برتری دارد اطاعت از اوامر پدر و مادر انسان را صاحب اخلاق عالی و اسلامی میسازد.مادر، بزرگترین فداکاری را هم از نظر رو حی و هم از نطر عاطفی بر فرزندان خود انجام میدهد به همبن خاطر پیامبر فومودند که شایسته ترین مردم به معاشرت خوب مادر است.


مقام والدین نزد پروردگار پاک بلند است و در موارد متعدد حق خود را با حق والدین یکجا ذکر میکند یکی از حقوق خداوند را که عبارت از کسب رضای اوست با حقوق والدین یکجا ذکر نمودند یعنی رضای خداوند متعال رضای پدر و مادر است . قهر و غضب پدر و مادر قهر و قضب خداوند (ج) است.از همین خاطر است که قهر و غضب و یا هم دعا بد مادر مورد قبول خداوند قرار نمیگیرد چون مادر مشحون از محبت و عطفت میباشدنفرین های مادر نوازش اولاد است بخاطر اینکه مادر از صدق دل دعای بد بر فرزند خود هیچگاه و به هیچ عنوان نمیکند. دعای بد مادر به نیکی تبدیل میشود. مادر که یک جسم شفاف لطیف و مهربان است نمیتواند بر فرزند خود بدی ها را روا داشته باشد سنگینی های بیشمار در زمان بارداری، درد های بیشماری در زمان به دنیا آوردنش و همین قسم درزمان شیر خواره گی و تربیت طفل خود سختی های بی حد و بی اندازه تحمل میکند. لذل این حدیث شریف در باب خدمت و رفتار خوب، حق مادر را از پدر بیشتر و مقدم دانسته است


.


هم پدر مادر و هم فرزند بر یکدیگر حقوقی دارند. از زمان کودکی پدر و مادر حقوق فرزند خود را انجام میدهند انتخاب کردن نام زیبا تهیه خوراک و پوشاک و آمده کردن مسکن حق تحصیل را به آن دادن از حقوق فرزند میباشد که باید به آن داده شود . همین قسم که مادر و پدر زحمت میکشند بعضی ها با آسودگی و بعضی ها هم با مشکلات بسیار طفل خود را با بزرگ میکنند فرزند آنها هم باید در مقابل آنها بی احترامی ننماید و همیشه رفتار خوب با آنها داشته باشد


.


بسیار کوچک از همه چیز کم تر با آن همه حقی که بالای فرزند خود دارد باز هم از آن چیزی نمیخواهد جزء سلامتی و تند درستی فرزند خود با کوچک ترین مشکلی که بر فرزندش بر میخورد بزرگترین دعا ها را در حق آن از خدای پاک میخواهد و در آغوش گرم و لطیف خود گرفتن زیبا ترین غم شریکی را با آن میکند و همیشه و در هر کجا که باشد زنده گی زیبا را به آن رهنمایی میکند و با کلمات آرامش انگیز فرزند خود را رهنمایی به راه درست را مینماید و با صحبت های خود چهره اش را خوشحال و بلا خره با وجود پر مهر و محبت خود آن را در همه کار سر بلند میکند و همیشه آن را دوست میداشته باشد


.


زنده گی انسان بر سه اصل استوار است:


نگاه مادر


لبخند مادر


دعای مادر


 About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160