مصاحبه با مونیکا میر آقا٬ یکتن از دانش آموزان صنوف آموزشی افغان سیتادل

Posted on at


 


فلم انکس:-ایا شما در رسانه هائ اجتماعی پروفایل دارید؟


مونیکا:- بله،من خودم شخصا به رسانه های اجتماعی پروفایل دارم.


فلم انکس:-شما درفیلم انکس و بانوان انکس باچی اشخاصی ملاقات داشته اید؟ وبا انها چه ملاقاتی نموده اید؟  


مونیکا:-فعلا من تازه به برنامه فیلم انکس و بانوان انکس اشنا شده ام وتا بحال با کسی ملاقاتی نداشته ام.


فلم انکس:-تجربه شما درمقاله نویسی چگونه است؟


مونیکا:- من خودم وقتی که به صنف مقاله نویسی اشتراک نکرده بودم،خیلی چیزها را نمی فهمیدم امابا شرکت کردن ام دراین صنوف تجارب زیادی راحاصل نمودم و هم اکنون مقاله های خوب و سودمندی راتحویل آموزگارخود می دهم.


فلم انکس:-جالب ترین موضوعی که دراینترنت به دنبال ان هستید، چیست؟


مونیکا:- جالب ترین موضوعی که دراینترنت همیشه پیگیران هستم ومدام انرا مطالعه می کنم،حقوق زن می باشد.


فلم انکس:-شما در صنف هایی که درمکتب تان ایجاد شده فایده ای برده اید؟


مونیکا:- بله،مثلاصنف های ورکشاپ ومقاله نویسی که افتتاح شد،من در آڼ شرکت داشتم وفواید زیادی کسب نمودم.


فلم انکس:-ازتمام کورس هایی که دنبالکرده اید،کدام یک برایتان جالب تربوده؟ وچرا؟


مونیکا:-ازتمام کورس هایی که تعقیب کردم (ریاضی وکامپیوتر)برایم جالب ترین صنف ها بوده چون به این دو مضمون علاقه زیادی دارم وهم خیلی زود یاد می گیرم.


فلم انکس:- ازکورس هایی که تا بحال تعقیب نموده اید،کدام یک برایتان مشکل بوده؟


مونیکا:-ازتمامی کورس هایی که تعقیب کردم(پشتووکیمیا)برایم مشکل ترین صنف ها بوده چون این دومضمون،مضمون های خشک،خسته کن ودلیل دیگر هم این است که یادنمی گرفتم وعلاقه ئ خاصی هم به انها نداشتم.


فلم انکس:-مقاله ها و کتاب ها یی که در جریان سال جاری خوانده ایدکدام یک برایتان معنای خاص داشته ؟وچرا؟


مونیکا:- کتاب هفت برادرویک خواهر را در کتابخانه ئ مکتب خود در ضرف (20دقیقه) مطالعه نمودم ومرا انقدر جذب خود کرده بود. که شب خوابم نمی بردچون این کتابخیلی قصه های قدیمی وجذاب داشت که من را مثل اهنربا به خود جذب کرده بود.فلم انکس:-ایا کدام سرگرمی دارید؟ان چیست؟وچرا ان را دوست دارید؟


مونیکا:-بله،سرگرمی من در حال حاضر کار کردن ویاد گرفتن ارایشگری در ارایشگاه خواهرم می باشد. چون به نظر خودم ارایشگری یک شغل خوب،سرگرم کننده ومفیداست. وبه همین دلایل به این شغل،شوق وعلاقه زیاد نشان می دهم.


فلم انکس:-شما در(5)سال اینده خود را چگونه تصور می کنید؟


مونیکا:-من خود را در 5سال اینده یک قابله خوب ولایق در شهربزرگ هرات می بینم.


فلم انکس:-شما وقت تان را چگونه سپری می کنید؟


مونیکا:-من بیشتراوقاتم رابا مطالعه درس هایم وتلاوت قران کریم سپری می کنم واستفاده درست را بجا می اورم.


فلم انکس:-الگوی شما در زندگی کیست؟


مونیکا:-الگوی من درزندگی ام حضرت محمد مصطفی(ص) میباشد زیرا ایشان یک نمونه برای تمامی مردم بوده اند.  


فلم انکس:-اگر توانایی داشته باشید که سفر کنید به کجا سفر می کنید؟


مونیکا:-اگرمنتوانایئ سفر کردن داشته باشم به کشورهای اسلامی؛همچون:عربستان،ترکیه وایران سفر می نمودم؛چون از اداب معاشرت،عنعنات ورسوم انها وهمچنان جاهای تفریحی و دیدنی شان خیلی خوشم می اید.


فلم انکس:-ایا تابحال مقاله ای نوشته اید؟نام ببرید.


مونیکا:-بله،من مقاله های زیادی نوشته ام؛ که از قبیل:روز مادر،روزمعلم،حضور زنان درانتخابات،سال تعلیمی 1393 درافغانستان،حقوق همسایه،زندگی یتیمان در افغانستان و...میباشد.


فلم انکس:-در سه جمله صفات خود را بیان کنید.


مونیکا:-1کم حرف هستم اما خوش کلام!2زیباهستم وباساده گی وصداقتم زیبایی ام رابیشترمیکند.3ادم هیجانی وکنجکاو هستم.


فلم انکس:-ایا شماگیم هم بازی می کنید؟ ذکرکنید.


مونیکا:-بله،بازی میکنم؛که ازجمله:1تیکن2کانتر3ای جی ا4جی تی ا5شطرنج می باشند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_post


مونیکا میرآقاAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160