چگونه شبکه اجتماعی تویتر, مردم افغانستان را با استفاده از آموزش دیجیتالی به رهبران اندیشمند تبدیل میکند - بخش نخست

Posted on at


 


پیتر دراکر (Peter Drucker)


زمانیکه به واژه رهبر اندیشه می اندیشید چی تعریفی به ذهن تان میرسد؟ بله, بر پیچیدگی های زیاد واژه رهبر آگاهم. نمیخواهم که در مورد رهبران سیاسی و یا موضوع های مرتبط با آن صحبت کنم.


نوع رهبری مورد نظر من بسیار متفاوت است. آیا آماده اید که یک رهبر اندیشه شوید؟ آیا فکر میکنید در حوزه ایکه در آن شایستگی دارید میتوانید نقش رهبری داشته باشید؟ پس بیایید باهم شروع کنیم.


میخواهم بر اساس تجربه های شخصی خود بعضی نکات را با شما در میان بگذارم.پیش از برداشتن هرنوع گامی ما به ابزار ضروری و مهم نیاز داریم که توانایی ایجاد رهبری را به ما بدهد و این ابزار چیز دیگری نیستند مگر رسانه های اجتماعی و دیجیتالی


. به اندیشه من بیشتر کسانیکه به شبکه جهانی مجازی دسترسی دارند دارای چندین حساب در شبکه های اجتماعی اند که در آنها به داد و گرفت پیامهای روزانه میپردازند و درونمایه های خود را در آنها به نشر میسپارند


. گرچه هریک از این شبکه های اجتماعی به هدف ویژه ای طراحی و ایجاد شده اند, اما  کدام یک را بیشتر کارا و پسندیده میبینید, فیس بوک, تویتر, لنک ان(Linked In) , تمبلر(Tumblr) , انستاگرام(Instagram)  و یا کدام شبکه ای دیگری را؟ دیدگاه شما چی است؟هر یک از شبکه های اجتماعی هدف ویژه ای برای ایجاد شان وجود دارد, انستاگرام(Instagram)  برای بارگذاری فلم و فرتور به کار میرود.با شبکه لنک ان(Linked in)   میتوان یک وظیفه حرفه ای برای خود ایجاد کرد و با افرادیکه در عین کاروبار مشغول اند ارتباط برقرار کرد. با فیس بوک میتوان دوست یابی کرد, احساس خود را بیان کرد و با آنها به سرگرمی پرداخت.  خوب حالا در چی اندیشه ای هستید؟ مطمئن هستم که شبکه مناسب برای رهبر اندیشه بودن را درخواهید یافت.


.About the author

160