سوله او آرامښت په افغانستان کی

Posted on atمننه د هغه خدای نه چی د نړی پیدا کوونکی دی او نړی د انسان لپاره پیدا کړی ده٬ هغه خدای چی انسان یی د مخلوقات نه افضل کړلو او وویل: (الصلح الخیر) (سوله نیکمرغی ده).


ما ولیدلو چی ټول ځایونه ویری نیولی وو او اوس مهال په ویری کی دی او نرینه توب او ځوانی نه کم شوی دی. هغه هیواد چی ټوله نړی د هغو د خلک نه په ویره کی وو او حتی په نړی چی په مېلمستیا٬ زړه ورتوب او زده کړه کی لوی مقام یی درلودلو٬ مګر اوس مهال له بده مرغه کله چی د ځینی بی فکرانو په لاس کی لویدلی دی٬ دغه حالت ته رسیدلی دی.


هغه هیواد چی خلکو یی دارنکه زړه ورتوب درلودلو چی دښمنان یی لکه چی لیوه د چوپان هی هی نه ډاریږی٬ همدارنکه ډاریدل. مګر له بدغه مرغه اوس مهال لکه د ټوکل شوی زوه غوندی شوی دی٬ او ښه ورځ نه لری. او هم لکه تیاره شپه غوندی شوی دی چی څراغ او روښنایی نه لری. او هغه هیواد چی امپراتوری یی درلودلو مګر اوس مهال د مشرق نه تر ختیځ پوری او د شمال نه تر جنوبه پوری د متجاوزینو په لاس کی نیول شوی دی. او هر یو د هره خوا نه هغو ته یوه ستونزو رسوی. او د هغه پراخه امپراتوری نه یی اوس مهال کوم نوم هم نه دی پاتی.اوس په افغانستان د سولۍ ځای ناامنی نیولی دی او د افغان اولس په سوچ کی د آرامښت پر ځآی باندی ډار ځای نیولی دی. حتی د خپل ځان نه٬ د سوچ نه یی٬ د کورنۍ نه یی او د ناموس او حټی د ټول شی نه ډار لری. او موږ فکر کوو چی اولس دا ډول فکر ولری څرنکه کولی شی سولی ته اړتیا ولری.


سوله د اوسنۍ افغانستان او د اولس د ارواح مریضی لپاره یو ضروری امر دی. سوله یوه ښکلی هیله او آرمان دی. مګر کومه هیله او آرمان؟ په افغانستان کی سوله او آرامښت کی لږ دی او د هره خوا نه چی وینی پرته د جګړی٬ ظلم او ستم نه کوم بل شی نه وینی.


څرنکه چی حقوقدانان وایی٬ (سوله یو بهترینه حق د انسان لپاره دی.) مګر څرنکه چی لیدل کیږی د افغانستان خلک د سولی نه کوم حق نه لری. او تل د هغوی حق د پښو لاندی شوی او ژوند ورځ په ورځ د هغوی لپاره سخت او تیاره کیږی.د ډيرو لیکو لوستلو لپاره می کولی شی لاندی لینک وګوری:


http://www.filmannex.com/Enayatullah/blog_post


عنایت الله مایارAbout the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160