آدمی زاد تنها جانوری که قابلیت انسان شدن را دارد

Posted on at


تا حال بارها و بارها از رسانه ها و اشخاص شنیده اید ویا در کتابها خوانده اید که انسان اشرف مخلوقات است٬ این گفته درست است اما وقتی که آدمیزاد به درجه انسانیت رسیده باشد. تا قبل از آن جانوری است چون حیوانها و جانوران دیگر که فقط می خورد ومی آشامد٬ سود ندارد که هیچ بلکه زیان هم دارد. چون آدمیزاد دارای توانایی چون عقل وهوش است که می تواند از آن برای نابود کردن به دام انداختن و تحت تسلط خود درآوردن دیگر هم نوعان خود و جانوران دیگر استفاده کند.


همین طور که می بینیم قرن هاست که نوع آدمیزاد همواره موجودات ومخلوقات دیگر را به تسلط خود در آورده و از آنها استفاده درست و نادرست می کند.و همین عقل وهوش است که همواره آدمیزاد را نسبت به دیگر موجودات جدا ساخته وهمین عقل و هوش است که:


1: آدمیزاد می تواند از آن برای رسیدن به ارزشهای انسانی استفاده کند.


2: یا می تواند برای پست شدن٬ درنده شدن و خطرناکتر شدن از حیوانهای دیگر استفاده کند.


آدمیزاد برای انسان شدن راههای بسیار طولانی و دشواری را باید بپیماید تا به درجه انسانیت برسد. اما برای حیوان شدن کوتاه ترین و آسان ترین راهها برایش مهیا است که این راههای حیوانی بسیار لذت بخش است وبا صفات منفی در نهادش همخوانی دارد. این همخوانی موجب شده تا اکثرآدمها راه دوم یعنی راه حیوانی شدن را انتخاب کنند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه مېرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool/blog_post


کائناتAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160