ازدواج های اجباری

Posted on at


الله متعال پیوندازدواج راازنشانه هاوایات خوددرروی زمین خوانده٬ ودر مورداین رشتۀمقدس ومبارک در سورةالروم،ایه 21فرموده است:ازنشانه های خداونداین است که ازجنس خودتان همسرانی برای شماافریدتادرکنارانان ارامش یابیدودرمیان تان مؤدت٬ دوستی ورحمت قرارداد."بدون شک درین چیزهایی است برای کسانی که تفکرمیکنند. پیامبر(ص) ازدواج را راه در صورتی و روش یعنی سنت خویش خوانده و فرموده اند: "نکاح و ازدواج از سنت وروش من است و هرکسی سنت مرا ترک کند از جمله اتباع و پیروان من نیست." چون ازدواج از جمله مهمترین عقود به شمار می رود و درقران کریم از ان به (میثاق غلیظ) یعنی پیمان بسیار مستحکم و قوی یاد شده است.


بنابر این در فقه اسلامی به رضایت هر دو طرف عقد ازدواج یعنی زن و مرد در صورتی که عاقل باشند توجه و اهتمام جدی صورت گرفته است. و عقدی که در ان رضایت یکی از عاقدان موجود نباشد، فاقد اعتبار شرعی میباشد. محدغ بزرگ امام بخاری (رح)در صحیح بخاری بابی را چنین عنوان گذاری کرده است: "اگر پدری دخترش را درحالی به ازدواج بدهد که او دختر راضی نیست نکاح او مردود است."درحدیثی بریده بن عبدالله از ام المؤمنین عایشه (رض) روایت کرده است که یکی از صحابیه ها نزد ام المؤمنین عایشه(رض) امده و گفت که پدرش وی را برخلاف رضا و رغبت او به ازدواج با پسرکاکایش وادارمیکند. حضرت عایشه به دختر گفت: صبرکن تا پیامبر تشریف بیاورند. وقتی پیامبر(ص) تشریف اوردند پدر دختر را نزد خود خواسته و به اوامر کردند تا دخترش را به ازدواج با کسی که رضایت ندارد مجبورنسازد. پس از ان دختربه پیامبراکرم(ص) گفت: که با ازدواج با پسرکاکایش مؤافق است و خاطر نشان ساخت که برای ان این کار را کرد تا همه بدانند که کسی دخترش را به زور به کسی که دختربه او راضی نیست به نکاح داده نمی تواند.


و جود اکراه و اجبار در ازدواج علاوه از باطل ساختن عقد ازدواج، سبب میشود تا اهداف، فواید و اغراضی را که خداوند متعال برای ازدواج و کانون خانواده تشریع فرموده است به دست نیاید. زیرا ازدواجی که ازروی جبر و زور صورت گرفته باشد هیچگاهی باعث به وجود امدن فضای مؤدت، محبت، رحمت و دلسوزی بین زن و شوهر نشده برعکس مخالفت، دلسردی، بغض، کینه و سایر پدیده های منفی را بین زن و شوهر به وجود می اورد. که سبب فروپاشی کانون خانواده می گردد.از اثار و پیامدهای منفی و خطرناک جبر و اکراه در ازدواج نتایج ناگوار رابطۀ سرد و تیره همسران بر فرزندان است که به خاطر وجود جار و جنجالهای دایمی میان والدین از عطوفت و شفقت و براورده شدن ضرورت های مادی و روانی که برای تربیت سالم انان مبرم و حیاتی می باشد، محروم مانده باروان و ذهن پرازعقده بار می ایند که در نتیجه زندگی اینده انان تؤام با مشکلات زیادی برای خود انان و دیگران خواهد بود. بدون شک فرزندان به فضای گرم پراز محبت، صمیمیت، رحمت و شفقت خانواده گی نیاز دارند و تنها خانواده و والدینی قادر به تقدیم فرزندان صالح و سالم به جامعه اند که رابطۀ پدر و مادر و سایراعضای خانواده مستحکم و مملو از اصل قرانی باشد. ضرر دیگر وجود اکراه و اجبار در ازدواج این است که اگر این پدیدۀ منفی و غیر اسلامی درجامعه شیوع پیدا کند سبب بروز مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی فراوان برای جامعه و نهادهای مربوط به ان در تمام عرصه های زندگی میشود.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کراباس پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


مینا امینیAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160